Obszary tematyczne

Centrum Edukacji PKF realizuje szkolenia zamknięte na zlecenie przedsiębiorstw.

Specjalizujemy się w tematyce z dziedziny finansów, rachunkowości (krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości) oraz zagadnień prawno-podatkowych.
Przy realizacji szkoleń zamkniętych stawiamy sobie za cel podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pracowników działów finansowo-księgowych, mając na uwadze fakt, że wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników  służą poprawie pozycji rynkowej firmy jak również możliwościom jej ciągłego rozwoju.

Szkolenia zamknięte przygotowywane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta  i dostosowane do jego oczekiwań i specyfiki działalności. Program tych szkoleń jest opracowywany na podstawie konsultacji z przedstawicielami Klienta.

Realizujemy szkolenia zamknięte z następujących obszarów tematycznych:

Akademia Rachunkowości i Finansów dla prawników
(48 godz. zajęć)

 • MODUŁ I –  Rachunkowość  i finanse   
 • MODUŁ II – Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej
 • MODUŁ III – Rachunkowość transakcji kodeksu spółek handlowych   
 • MODUŁ IV – Informacja finansowa spółek publicznych
 • MODUŁ V – Odpowiedzialność za sprawozdawczość spółek

Rachunkowość - krajowe i międzynarodowe standardy

 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF. Praktyka zastosowania i wdrażania.
 • Połączenia spółek  kapitałowych – aspekty prawne, rachunkowe i podatkowe
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • Instrumenty finansowe w praktyce. Wycena i prezentacja w sprawozdaniu.
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w krajowych i międzynarodowych standardach rachunkowości
 • Rachunkowość kreatywna
 • Wymogi informacyjne spółek giełdowych
 • Kontrakty długoterminowe – praktyczne warsztaty ( case study z różnych branż)
 • Podatek odroczony w krajowych i międzynarodowych standardach
 • Różnice kursowe w standardach rachunkowości i prawie podatkowym
 • Leasing - praktyczne aspekty bilansowe i podatkowe
 • Zamknięcie roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym
 • Inwentaryzacja – procedury i ujęcie w księgach

Wprowadzanie firmy na giełdę

 • Upublicznianie akcji spółki.  Jak sporządzać prospekt emisyjny
 • Sporządzanie części finansowej prospektu
 • NewConnect
 • Kontrakty menedżerskie dla spółek giełdowych

Szkolenia dla rad nadzorczych i członków zarządu współpracujących z RN

 • Identyfikacja i optymalizacja ryzyka w działalności Rad Nadzorczych (Odpowiedzialność RN w spółce kapitałowej. Ocena sprawozdania finansowego)
 • Odpowiedzialność zarządu i członków rad nadzorczych
 • Współpraca Rad Nadzorczych z audytorem
 • Zagrożenia działalności jednostki (kontynuacja działania i metody ostrzegania przed upadłością)

Podatki

 • Podatek od towarów i usług - bieżące problemy praktyczne
 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 roku
 • Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sponsoring, sprzedaż premiowa, reprezentacja i reklama w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT
 • Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych – rozliczenia podatkowe
 • Ceny transferowe

 

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu