Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną (Intellectual property management)

 


600,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie koncepcji zarządzania własnością intelektualną (intellectual property management) ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów  transferu wiedzy i technologii oraz ochrony własności przemysłowej. Po szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili samodzielnie opracować system zarzadzania i ochrony własności intelektualnej.

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Znajomość koncepcji zarządzania własnością przemysłową

 • Umiejętność wyboru i zastosowania umów licencyjnych w transferze wiedzy i technologii

 • Znajomość metod i narzędzi komercjalizacji oraz transferu wiedzy i technologii

 • Znajomość dostępnych sposobów i form ochrony własności przemysłowej/intelektualnej

 • Znajomość i umiejętność zastosowania właściwych procedur ochrony własności przemysłowej/intelektualnej

 

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy średniego i wyższego szczebla zarzadzania

 • Pracownicy Działu Finansowego

 • Pracownicy Działu B+R

 • Pracownicy Działu Prawnego

 • Pracownicy Działu Innowacji

 

 1. Koncepcja zarządzania własnością przemysłową

 2. Własność przemysłowa a własność intelektualna

 3. Transfer i komercjalizacja wiedzy i technologii – rodzaje, metody i narzędzia

 4. Specyfika umów licencyjnych i ich zastosowanie w praktyce

 5. Ochrona własności przemysłowej w praktyce

 6. Patenty na wynalazki

 7. Wzory użytkowe

 8. Wzory przemysłowe

 9. Znaki towarowe

 10. Wojny patentowe w Polsce i na świecie

 11. Studia przypadków

Dr Mariusz Strojny

Doradca biznesowy z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym, Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Technologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością SGH oraz Partner w wiodącej polskiej kancelarii patentowej i firmie doradczej specjalizującej się w zarządzaniu wiedzą, innowacjami i własnością przemysłową. Wcześniej przez 17 lat  pracował w międzynarodowej firmie doradczej KPMG, gdzie  kierował zespołem Zarządzania Wiedzą i Badań Rynkowych a także realizował projekty w obszarze audytu finansowego, funduszy europejskich, doradztwa biznesowego i doradztwa finansowego. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz analizy branż i sektorów na Harvard Business School w Bostonie (USA). Doradza największym firmom w Polsce , Europie i na Bliskim Wschodzie. Specjalizuje się w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym, ochronie własności przemysłowej, wycenie firm i własności przemysłowej, komercjalizacji i transferze technologii.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu