Ochrona sygnalistów

 


450,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie podmioty prawne sektora publicznego, a także podmioty prawne sektora prywatnego zatrudniające od 250 pracowników, są zobowiązane wprowadzić, w swoich organizacjach,  skuteczny system zgłaszania naruszeń. Taki obowiązek nakłada na nie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Na tym nie koniec zmian, albowiem dwa lata później, do 17 grudnia 2023 r. ten sam obowiązek będzie czekał podmioty prawne z sektora prywatnego, zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

A jakie rozwiązania, w tym zakresie, przewiduje projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Termin wejścia w życie w/w ustawy, od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw,
to tylko 14 dni!

W jaki sposób należy się przygotować, do wdrożenia wymienionych w niej obowiązków, aby zdążyć w określonym terminie?

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę dotyczącą wdrożenia w organizacji skutecznego systemu zgłaszania naruszeń.  Zapoznają się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także polskim projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Usystematyzujesz wiedzę z zakresu tzw. Whistelblowing
 • Uchronisz swoją organizację przed nieprawidłowym wdrożeniem systemu zgłaszania naruszeń

 

Adresaci:

 • Członkowie Zarządów,
 • Menedżerowie
 • Pracownicy działów:

- Compliance,

- prawnego,

- kontroli wewnętrznej,

- audytów,

- bezpieczeństwa.

 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w temacie tzw. Whistleblowing.

 

 

 1. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 2. Rodzaje naruszeń prawa podlegające zgłoszeniu.
 3. Status prawny sygnalisty.
 4. Czy sygnaliście należy zapewnić poufność czy anonimowość?
 5. Zakaz działań odwetowych na osobach dokonujących zgłoszeń.
 6. Ochrona osób dokonujących zgłoszeń, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym.
 7. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi.
 8. Obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
 9. Zasady wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
 10. Obowiązkowe zapisy regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
 11. Efektywny proces zgłaszania naruszeń w organizacji.
 12. Prawidłowe wyznaczenie osób przyjmujących zgłoszenia w organizacji.
 13. Narzędzia zapewniające skuteczny system zgłaszania naruszeń prawa.
 14. Dostępne kanały zgłaszania naruszeń prawa.
 15. Katalog kar przewidzianych za naruszenie przepisów projektowanej ustawy.

 

Mirosława Zachaś – Lewandowska

Manager z 17-letnim doświadczeniem zawodowym w instytucji finansowej. Przez prawie 14 lat, jako Członek Zarządu, odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania, terroryzmu usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

W okresie pracy zawodowej uczestniczyła w 60 szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zdobyta dzięki nim wiedza i wymiana doświadczeń przyczyniała się do pozytywnej oceny instytucji obowiązanej przez kontrolujące ją podmioty.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu