Odpowiedzialność majątkowa, podatkowa, karna osób zarządzających przedsiębiorstwem

 

450,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie podstaw wiedzy z obszaru działalności organów administracji skarbowej, w szczególności w zakresie gromadzenia informacji, czy prowadzenia procedur kontrolnych skutkujących także określeniem czy ustaleniem zobowiązań podatkowych, a w konsekwencji ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie. Jednocześnie szkolenie daje podstawy wiedzy w zakresie poruszania się w obszarze przepisów prawa procesowego dotyczących procedur kontrolnych czy analitycznych, które w konsekwencji skutkują odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe. Istotnym elementem szkolenia jest także przedstawienie szerokiego spektrum odpowiedzialności podatników za stwierdzone przez organy uchybienia. Ponadto uczestnicy będą mogli zapoznać się z mechanizmami kontrolnymi organów administracji skarbowej.

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Nabędą podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i ich stosowania,
 • Zapoznają się z procedurami kontrolnymi organów administracji skarbowej i ich uprawnieniami w tym zakresie
 • Poznają potencjalne zagrożenia związane z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez organy administracji skarbowej

 

Adresaci:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
 • Osoby zarządzające przedsiębiorstwem
 • Pracownicy działów księgowych/finansowych
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • Inne osoby odpowiadające za dokonywanie rozliczeń podatkowych przedsiębiorców

 

 1. Zagadnienia ogólne w zakresie funkcjonowania administracji skarbowej
 • Organizacja administracji skarbowej, zadania i uprawnienia
 1. Procedury sprawdzające i kontrolne realizowane przez administrację skarbową
 2. Kontrola podatkowa i kontrola celno – skarbowa różnice i podobieństwa
 3. Postępowanie dowodowe – dowody, czynny udział strony.
 4. Informacje gromadzone przez organy administracji skarbowej pod kątem czynności skutkujących powstaniem zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej w Zakresie gromadzenia i analizy dostępnych danych i informacji,
 • Organy Krajowej Administracji Skarbowej uprawnione do gromadzenia informacji,
 • Sposób gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Cel gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Charakterystyka źródeł danych i informacji gromadzonych, przetwarzanych 
  i wykorzystywanych przez Krajową Administrację Skarbową,
 • Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych i informacji – wykorzystanie zgromadzonych informacji,
 1. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w tym osób, w tym członków zarządu.
 • Organy uprawnione do prowadzenia postępowań w zakresie odpowiedzialności podatkowej,
 • Podstawa prawna w zakresie odpowiedzialności podatkowej,
 • Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta,
 • Pojęcie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
 • Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu,
 • Przesłanki i charakter odpowiedzialności,
 • Wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu,
 • Zakres przedmiotowy odpowiedzialności,
 • Wszczęcie i przebieg postępowania w zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
 • Przedawnienie w zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
 • Postępowanie egzekucyjne
 1. Zabezpieczenie przyszłych zobowiązań podatkowych.
 • Podstawa prawna zabezpieczania przyszłych zobowiązań podatkowych,
 • Postępowanie w zakresie zabezpieczenia przyszłych zobowiązań podatkowych
 1. Odpowiedzialność karna za zobowiązania.                                                                                                                                                 9. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

 

Radosław Borowski

Funkcjonariusz służb skarbowych z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie aspektów przestępczości podatkowej i nadużyć podatkowych w szczególności w obszarze podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przestępczości podatkowej, technik działań analitycznych czy funkcjonowania administracji skarbowej. Specjalizuje się także w zakresie specyfiki i metodyki działalności administracji skarbowej,
w szczególności w obszarze postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu