Podatek CIT, PIT 2021

 

500,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat zmian w podatkach CIT i PIT, które weszły w życie w trakcie roku 2020 z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych m.in.: możliwości rozliczenia straty za 2020 z dochodami roku poprzedniego, jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy o nowych przepisach podatkowych obowiązujących od 2020-2021 roku
 • zapoznanie się z prawidłowym rozliczaniem podatków w roku bieżącym oraz w latach kolejnych
 • przyjrzenie się kierunkom zmian w organizacji systemu podatkowego w Polsce
 • poznanie nowych pojęć i definicji
 • zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
 • skonfrontowanie wprowadzonych zmian w oparciu o praktykę życia gospodarczego

Adresaci szkolenia:

 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi, księgowi
 • pracownicy działów finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach

 

1. Zmiany w CIT i PIT wprowadzone w życie w trakcie roku 2020 z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych m.in.:

    a) możliwości rozliczenia straty za 2020 z dochodami roku poprzedniego;

    b) możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;

    c) jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

    d) czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników oraz możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli w przyspieszonym terminie;

    e) nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu, dodatku solidarnościowego;

    f) wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów);

    g) wydłużony termin na sporządzenie informacji podatkowych IFT-2R;

    h) wydłużony termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych, informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o cenach transferowych;

    i) możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w określonych sytuacjach kar umownych i odszkodowań;

    j) ułatwienia w stosowaniu certyfikatów rezydencji.

2. Estoński CIT i Specjalny Fundusz Inwestycyjny

3.Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych

4.Spółki nieruchomościowe

5.Amortyzacja stawkami indywidualnymi, obniżonymi, podwyższonymi – zmiany

6.Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej

7.Zmiany w warunkach stosowania CIT 9%

8.Polityka podatkowa – obowiązki ogłaszania

9.Rozliczenie w 2021 tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020r.:

    a) rodzaje transakcji objęte korektą,

    b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,

    c) korekta dochodu lub straty podatkowej,

    d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,

    e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),

    f) warunki zastosowania nowych przepisów,

    g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,

    h) transakcje między podmiotami powiązanymi,

    i) przepisy przejściowe,

    j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 27-letnim doświadczeniem w biznesie,  ekonomista i certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych. Specjalizuje się m.in. w zakresie prawa pracy, kadrach i płacach, analizie ekonomiczno - finansowej, rachunkowości,  inwentaryzacji, środków trwałych, ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania kosztami i finansami, systemów ekonomicznych, podatków, zarządzania strategicznego, Lean Accounting, controllingu, audytu i zarządzania ryzykiem czy MSR i MSSF. Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu