Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian

 

590,00 +23% VAT

Cel i korzyści szkolenia: 

 • Poznanie zmian od 2017 r. w zakresie podatku CIT od osób prawnych
 • Poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów podatku dochodowego
 • Wiedza na temat aktualnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i interpretacji prawa podatkowego

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób sporządzających sprawozdania i rejestry VAT
 • Księgowych
 • Osób zainteresowane problematyką podatku VAT

 

1. Zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2017r.:

 • Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych.

 • Nowe zasady opodatkowania aportów.

 • Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT od osób prawnych.

 • Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.

2. Zmiany w podatku CIT  od 12 sierpnia 2017r.:

 • Jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN.

 • Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

3. Zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2018r.:

 • Wyodrębnienie w ramach ustawy o podatku CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

 • Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.

 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

 • Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.

 • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.

 • Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

 • Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych dla spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych w przypadku posiadania APA.

 • Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.

 • Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

 • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).

 • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.

 • Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.

 • Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.

 • Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz WNiP tytułem darmym.

 • Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego dla przychodów z tytułu najmu w PIT.

 • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, gdy należna zaliczka nie przekracza 1.000,00 PLN.

4. Zmiany w podatku CIT od 2018  i 2019:

 • Wprowadzenie tzw. ulgi na złe długi w CIT i PIT.

 • Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.

 • Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.

 • Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.

 • Wprowadzenie obowiązku wydania interpretacji ogólnej z urzędu.

 • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.

 • Upublicznienie danych największych podatników.

5. Świadczenia na rzecz pracowników oraz rozliczanie działań marketingowych:

 • Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT i PIT:
  - wynagrodzenia i składki – moment ujęcia w kosztach podatkowych,
  - tzw. premie z zysku a koszty podatkowe,
  - świadczenia dodatkowe (m.in. imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, działania socjalne, świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe) – omówienie skutków przełomowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

 • Rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT – konsumpcja z kontrahentami, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w targach /szkoleniach /konferencjach.

6. Inne wybrane zagadnienia problematyczne z punktu widzenia podatku CIT – przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji

 • Wierzytelności oraz kary umowne i odszkodowania jako koszty uzyskania przychodów.

 • Samochody w działalności gospodarczej (m.in. częściowe odliczenie VAT a koszty w CIT, amortyzacja i ubezpieczenie, leasing a dzierżawa / najem, samochody służbowe na cele prywatne).

 • Amortyzacja środków trwałych i WNiP (m.in. koszty remontów i ulepszeń, straty w środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji, inwestycje w obcych środkach).

 • Podatek u źródła (m.in. zakres przedmiotowy, usługi niematerialne, bilety lotnicze, certyfikaty rezydencji, obowiązki informacyjne).

Jarosław Stankiewicz

Ekonomista, certyfikowany trener, praktyk z 25 letnim stażem w biznesie, na koncie ma ok. 4 tys. dni szkoleniowych
i warsztatów. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru controllingu finansowego, analizy ekonomiczno-finansowej, księgowości, rachunkowości, finansów, zarządzania strategicznego, podatków oraz harmonogramowania, czasu pracy czy lean accounting.

Na swoim koncie ma zrealizowanych ponad 1 200 dni szkoleniowych  dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych - m.in. NSK, Hawe telekom;  ENEA Poznań, WZL Bydgoszcz, Jednostki Wojskowe, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie.

Realizował również liczne projekty unijne m.in. dla PGE S.A, WSB Toruń i Bydgoszcz, innych firm szkoleniowych. 

Potrafi wiedzę teoretyczną podeprzeć swoim doświadczeniem z codziennej pracy. Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, a także odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu