Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym-aktualny stan prawny (16h)

Planowane

 

e-learning
300,00

I. Podatek dochodowy – istota zagadnienia oraz regulacje wg prawa podatkowego

 1.  Podstawowe i szczególne regulacje prawne
 2. Istota zagadnienia z punku widzenia regulacji prawa podatkowego
 • podmiot i przedmiot opodatkowania
 • przychody podatkowe
 • koszty uzyskania
 • podstawa opodatkowania
 • zwolnienia podmiotowe oraz przedmiotowe  

       3.  Prezentacja zagadnień z zakresu ustalenia podstawy opodatkowania z wykorzystaniem praktycznych przykładów

II. Identyfikacja różnic pomiędzy prawem podatkowym, a prawem bilansowym – przyczyny tworzenia podatku odroczonego

 1.  Istota podatku odroczonego
 2. Wycena rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego
 • dodatnie i ujemne różnice pomiędzy wartością bilansową i podatkową
 • wartość podatkowa aktywów i pasywów a wartość bilansowa
 • wycena i ewidencja podatku odroczonego

       3. Ustalenie podatku odroczonego – praktyczne aspekty wyceny i ewidencji księgowej

 • przykład zastosowania

III. Krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące bilansowego aspektu bieżącego i odroczonego podatku

 1. Krajowy standard rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”
 • cel i zakres stosowania standardu
 • definicje
 • wycena oraz ujmowanie zobowiązań i należności z tytułu podatku dochodowego
 • wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • prezentacja w sprawozdaniu finansowym oraz ujawnienie informacji dotyczących podatku dochodowego

       2.  Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 „Podatek dochodowy”

 • cel i zakres standardu
 • ujmowanie bieżących zobowiązań i należności podatkowych
 • ujmowanie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • wycena
 • prezentacja w sprawozdaniu finansowym i ujawnienia zgodnie z MSSF 12

       3. Identyfikacja różnic między międzynarodowymi regulacjami i a zasadami określonymi w przepisach polskich.
       4. Prezentacja regulacji prawnych KSR oraz MSSF na przykładach - praktyczne aspekty regulacji prawnych

IV. Zastosowanie krajowych i międzynarodowych standardów rewizji dla celów badania podatku dochodowego

 1. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej „250” Uwzględnienie przepisów prawa i innych regulacji podczas badania sprawozdania finansowego - omówienie kluczowych zagadnień w kontekście badania Podatku dochodowego
 2. MSRF 500 „dowody badania” - omówienie kluczowych zagadnień w kontekście badania Podatku dochodowego
 3. MSRF 520” Procedury Analityczne „- omówienie kluczowych zagadnień w kontekście badania Podatku dochodowego
 4. Krajowy Standard rewizji nr 1 -„- omówienie kluczowych zagadnień w kontekście badania Podatku dochodowego
 5. Zadanie sytuacyjne

V. Procedury badania podatku dochodowego

 1. Procedury badania dla bieżącej części podatku dochodowego w aspekcie obowiązujących jednostkę uregulowań podatkowych – Omówienie zagadnień z wykorzystaniem przykładu praktycznego:
 • procedury badania na etapie badania wstępnego
 • procedury na etapie badanie zasadniczego
 • procedury na etapie badania końcowego

       2. Procedury badania dla odroczonej części podatku dochodowego w aspekcie obowiązujących jednostkę uregulowań bilansowych-– Omówienie              zagadnień z wykorzystaniem przykładu praktycznego

 • procedury badania na etapie badania wstępnego
 • procedury na etapie badanie zasadniczego
 • procedury na etapie badania końcowego

       3. Dokumentacja z badania w zakresie bieżącego i odroczonego podatku dochodowego

 • Sprawdzian wiadomości
 • Całkowity czas trwania modułu szkoleniowego to 16 godzin (8 godzin zajęć z zakresu rachunkowości i 8 godzin rewizji finansowej)

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia.

 • procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 • rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 • karta dźwiękowa
 • dostęp do Internetu
 • myszka
 • klawiatura
 • system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

przeglądarka, minimalna wersja:

 • Google Chrome 30.0
 • Mozilla Firefox 25.0
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Apple Safari 6


Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Cena szkoleń e-learningowych

Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny (rachunkowość + rewizja finansowa 16 godz.) - Cena: 300 zł.

Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningowi. Uczestnik ma aktywny status do momentu zaliczenia testu, co jest jednoznaczne z ukończeniem szkolenia.

Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do 31.12.2017 r.

Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Sp. z o. o. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e-learningowej jest:

 1. Wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
 2. Dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę e–learningową. Uczestnik ma dostęp do kursu do czasu zaliczenia testu wiadomości.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia.

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie pisemnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

W sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

W sprawach merytorycznych: szkolenia@pkfpolska.pl


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu