Podatek VAT - kompendium zmian

 

590,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

 • Poznanie zmian w zakresie podatku VAT za 2017-2018 r.

Szkolenie skierowane do:

 • Osób sporządzających rozliczenia podatku VAT

 • Osób uczestniczących w różnych etapach procesu rozliczeń podatku VAT

1. Zmiany w przedmiocie tzw. podzielonej płatności (ang. split payment):

 • mechanizm podzielonej płatności w innych krajach UE,

 • split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?

 • zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,

 • korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności,

 • zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,

 • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment,

 • formy płatności transakcji handlowych a split payment,

 • podzielona płatność a JPK.

2. Zmiany w podatkach - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.: 

 • nowy katalog usług objętych odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. (nowy zał. nr 14 do ustawy o VAT),

 • status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie w zakresie dostawy towarów i usług,

 • pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,

 • opodatkowanie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych wykonanych w 2016 r. a zafakturowanych w 2017 r.,

 • rozliczenie usług budowlanych oraz budowlano-montażowych, które były realizowane w 2016 r., ale zakończone w 2017 r.,

 • przepisy przejściowe odnośnie usług zaliczkowanych w 2016 r. a wykonanych w 2017 r.,

 • zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,

 • 20.000 PLN a opodatkowanie towarów jako odwrotne obciążenie.

3. Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.:

 • błędy w rozliczeniu VAT a dodatkowe zobowiązanie podatkowe,

 • wykazanie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym a sankcja w podatku VAT,

 • korekty deklaracji a uniknięcie dodatkowego zobowiązania podatkowego,

 • przypadki, w którym zastosowanie znajdzie sankcja 30%,

 • możliwość obniżenia sankcji do wysokości 20%,

 • odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący a sankcja 100%,

 • sankcja 100% w przypadku odliczenia VAT z faktury dotyczącej czynności niedokonanej częściowo lub w całości,

 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku odliczenia VAT w kwocie wyższej niż zgodna z rzeczywistością,

 • odliczenie VAT od czynności nieważnej lub pozornej a zastosowanie sankcji 100%,

 • możliwość uniknięcia sankcji w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych.

4. Nowelizacja przepisów prawa podatkowego w przedmiocie fiskalizowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w latach 2017-2022:

 • dotychczasowe zwolnienia z obowiązku fiskalizacji obrotu,

 • zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w 2017 r. ze względu na kwotę obrotu,

 • zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku poszczególnych rodzajów transakcji,

 • brak konieczności fiskalizacji w przypadku transakcji na rzecz pracowników,

 • zwolnienie z fiskalizacji z tytułu uregulowania należności za pośrednictwem rachunku bankowego,

 • obowiązek zgłoszenia rachunku bankowego fiskusowi w celu skorzystania ze zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,

 • dostawa niektórych towarów oraz świadczenie usług, które nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji,

 • transakcje nieodpłatne a obowiązek stosowania kasy rejestrującej w 2017 r.,

 • sankcje w przypadku braku fiskalizacji obrotu za pomocą kasy rejestrującej. 

5. Kasy fiskalne od 2018r 

 • wprowadzenie kas online,

 • terminy i zasady rozliczania kas online.

6. Wprowadzenie systemu STIR

7. Zwrot podatku VAT po nowelizacji przepisów:

 • nowe wymogi w zakresie rachunku bankowego, na który jest dokonywany zwrot,

 • zwiększenie możliwości weryfikacji przez organ podatkowy zasadności zwrotu VAT,

 • możliwość kwestionowania zwrotu VAT w przypadku podejrzenia udziału w transakcji karuzelowej,

 • nowe wymogi odnośnie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym,

 • możliwość wstrzymania zwrotu VAT na skutek postępowań prowadzonych przez inne organy niż organy podatkowe oraz skarbowe.

8. Refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych: 

 • różne formy przerzucania kosztów na klientów i kontrahentów oraz zasady rozliczania na gruncie VAT,

 • data sprzedaży oraz data powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania,

 • refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości,

 • zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego.

Jarosław Stankiewicz

Ekonomista, certyfikowany trener, praktyk z 25 letnim stażem w biznesie, na koncie ma ok. 4 tys. dni szkoleniowych
i warsztatów. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru controllingu finansowego, analizy ekonomiczno-finansowej, księgowości, rachunkowości, finansów, zarządzania strategicznego, podatków oraz harmonogramowania, czasu pracy czy lean accounting.

Na swoim koncie ma zrealizowanych ponad 1 200 dni szkoleniowych  dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych - m.in. NSK, Hawe telekom;  ENEA Poznań, WZL Bydgoszcz, Jednostki Wojskowe, Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie.

Realizował również liczne projekty unijne m.in. dla PGE S.A, WSB Toruń i Bydgoszcz, innych firm szkoleniowych. 

Potrafi wiedzę teoretyczną podeprzeć swoim doświadczeniem z codziennej pracy. Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, a także odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu