Podatki w Niemczech

 
1 100,00 +23% VAT

CZĘŚĆ I

Rodzaje podatków w Niemczech – zarys systemu

 

CZĘŚĆ II

Podatki dochodowe

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (ESt) bądź prawnych (KSt)

 • Przedmiot opodatkowania

  • rodzaje źródeł przychodów

  • pojęcie bilansu podatkowego (Steuerbilanz)

  • zasada miarodajności (Maßgeblichkeitsprinzip)

 • Obliczanie dochodu z działalności gospodarczej zgodnie z EStG

  • koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

  • korekty w odniesieniu do wykazywania pozycji bilansowych związanych z rezerwami, rozliczeniami międzyokresowymi, wytworzonymi we własnym zakresie niematerialnymi składnikami majątkowymi

  • korekty podatkowe związane z wyceną składników majątkowych, zobowiązań i rezerw

  • podatkowe zasady amortyzacji

 • Kontynuacja obliczania dochodu spółki – przepisy szczególne KStG

  • koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu KStG (np. połowa wynagrodzeń organu nadzorczego)

  • ograniczenia w ujmowaniu kosztów odsetkowych z pożyczek od podmiotu powiązanego

  • zwolnienia (otrzymane dywidendy i zbycie udziałów, reguła 5% nieodliczalnych kosztów uzyskania przychodu jako wyjątku od powyższego zwolnienia)

  • instytucja tzw. ukrytej dywidendy / ukrytego wkładu kapitałowego i zasady opodatkowania tych zjawisk

  • stosunki między zagranicznymi podmiotami powiązanymi i stosowanie cen transferowych (Außensteuergesetz)

  • ujawnianie i opodatkowanie tzw. „cichych rezerw” (tzn. różnic między wartością księgową a godziwą składników majątkowych)

 • Zasady rozliczania strat

 • Taryfa podatkowa (stawki)

 • Terminy składania deklaracji i płatności podatku (oraz zaliczek)

 • Zasady opodatkowania wypłaty dywidend

 • Lohnsteuer jako forma poboru zaliczek na podatek dochodowy pracowników

 

2. Podatek od działalności gospodarczej (GewSt)

 • Podstawa podatku

 • Dodatnie i ujemne modyfikacje (doliczenia i odliczenia) w stosunku do wyniku podatkowego wg KStG

  • Koszty odsetek

  • Opłaty leasingowe i za wynajem

  • Należności licencyjne

  • Pozostałe modyfikacje

 • Stawka podatku – dwustopniowe zasady ustalania

 

3. Podatek solidarnościowy (SolZ)

 • Istota podatku jako podatku domiarowego

 • Podstawa podatku

 • Stawka podatku

 

4. Podatek kościelny (KiSt)

 • Podstawa podatku

 • Stawka podatku

 

CZĘŚĆ III

Podatek VAT

1. Definicja podatnika VAT w systemie niemieckim i rozbieżności w stosunku do ujęcia polskiego

2. Czynności podlegające opodatkowaniu

3. Pojęcie dostawy oraz pozostałych świadczeń (wraz ze stadiami pośrednimi: Werklieferung i Werkleistung), regulacje dotyczące WNT i WDT

4. Ustalanie podstawy opodatkowania

5. Moment powstania obowiązku podatkowego

6. Stawki podatkowe w systemie niemieckim

7. Miejsce wykonania usługi

8. Procedura odwrotnego obciążenia (reverse charge) w Niemczech

9. Zasady odliczania podatku naliczonego – moment odliczenia, nabycia niedające prawa do odliczenia podatku naliczonego, odliczenie proporcjonalne przy wykonywaniu czynności opodatkowanych i zwolnionych

10. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego – zasady

11. Normy dotyczące wystawiania faktur, pojęcie Gutschrift a faktury korygujące

12. Przebieg procedury opodatkowania VAT w Niemczech (terminy, rodzaje deklaracji i sposób ich składania)

 

CZĘŚĆ IV

Wybrane pozostałe podatki

1. Podatek od nieruchomości

2. Podatek obrotowy od nabycia nieruchomości

3. Podatek od ubezpieczeń

 

CZĘŚĆ V

Wskazówki dot. innych danin publicznoprawnych

1. SOKA-Bau

2. System ubezpieczeń społecznych

Marcin Grześkowiak

Polski doradca podatkowy (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA w Warszawie. Członek International Fiscal Association z siedzibą w Rotterdamie. Jest współautorem polskich i niemieckich książek dotyczących podatków i rachunkowości (m.in. „Polsko-niemiecki leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego” wydanie 3, DATEV eG, Norymberga czy „Das polnische Bilanz – und Steuerrecht”, wydanie 2, Erich-Schmidt-Verlag, Bielefeld) oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym i zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.

Jako wykładowca prowadzi szkolenia przede wszystkim z zakresu międzynarodowych zagadnień podatkowych, których uczestnikami są zarówno doradcy podatkowi, jak i przedstawiciele działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach. Współpracuje z firmami na terenie Polski oraz Niemiec.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • 10% dla Klientów PKF Consult

 • 40% w ramach akcji Black Friday

Regulamin akcji Black Friday: TUTAJ

UWAGA! Rabaty i promocje nie sumują się.

 

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu