Podatkowe zamknięcie roku 2019 r

 600,00 +23% VAT

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

1. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

 • Pojęcie przychodu należnego

 • Przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług

 • Ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny

 • Przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych

 • Moment powstania przychodu przy refakturach

 • Różnice kursowe

2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

 • Definicja kosztu - związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu)

 • Zasady dokumentowania kosztów

 • Koszty pracownicze

 • Reklama, działalność marketingowa, sponsoring

 • Odszkodowania i kary umowne

 • Koszty nieściągalnych wierzytelności

 • Zaniechane inwestycje

3. Podział na dwa źródła przychodów - konsekwencje praktyczne

4. Wykorzystywania samochodów osobowych w działalności podatnika - zmiany w 2019 r.

5. Finasowanie dłużne, a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów

6. Zasada potrącalności kosztów w czasie:

 • Koszty pośrednie i bezpośrednie;

 • Koszty klasyfikowane metodą kasową;

 • Koszty wynagrodzeń pracowników

7. Wybrane zagadnienia amortyzacji

8. Stosowanie stawki podatku w wysokości 9 %.

9. Wybrane kwestie podatku u źródła

10. Wyliczenie wyniku podatkowego problemy praktyczne

11. Kierunek zmian w podatku CIT w 2020 r.


Zmiany w zakresie VAT

1. Biała lista podatników - od 1.09.2019 r. :

 • Uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)

 • Obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US

 • Odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

2. Obowiązkowy split payment od 1listopada 2019 r.:

 • Nowy załącznik do ustawy o VAT, obejmujący towary i usługi podlegające obowiązkowemu split payment

 • Nowe elementy faktury

 • Sankcje za niestosowanie split payment

3. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

  • możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE

  •  wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE-- jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?

 • Zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego (call-off stock) na terytorium UE:

  • nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stock a dotychczasowe polskie przepisy o magazynie konsygnacyjnym - czy coś się zmieni?

  • warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stock

  • jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stock

  • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stock

  • zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stock

  • jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stock

  • skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia

 • Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?

4. NIP na paragonie a faktura:

 • Cel i istota zmian

 • Sankcje za niestosowanie przepisów

5. Likwidacja deklaracji VAT-7 / VAT-7K i nowy JPK_VAT

6. Pozostałe zmiany 2019 - podsumowanie:

 • Nowe zasady opodatkowania bonów

 • Sprzedaż usług elektronicznych

 • Ulga na złe długi

 • Zmiany w regulacjach CIT. braku rejestracji i wykreślenia z rejestru

 • Zwroty VAT

 • Rozporządzenie CII. zwolnień w prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • Centralne repozytorium kas

 • Bezwzględny obowiązek ujęcia w ewidencji VAT wystawionych faktur - w tym wystawionych na rzecz podatników faktur dotyczących obrotu dokumentowanego paragonami fiskalnymi

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 25-letnim doświadczeniem. Doświadczony ekonomista, certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Na swoim koncie ma zrealizowanych ponad 1 000 dni szkoleniowych  dla przedsiębiorstw, uczelni wyższych i jednostek samorządowych. Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych.

Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć.
W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu