Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym

 

1 200,00 +23% VAT

Korzyści dla uczestnika:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • prawne aspekty łączenia podziału i przekształcenia jednostek
 • połączenia jednostek gospodarczych w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego
 • podział jednostek gospodarczych
 • przekształcenie spółek
 • rozliczenia rachunkowe połączeń, podziałów i przekształceń spółek w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości
 • różnice rozliczenia połączeń przekształceń i podziałów pomiędzy regulacjami polskimi i MSR
 • aspekty podatkowe

Adresaci:

 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • księgowi
 • biegli rewidenci
 • działy podakowe

I. PRAWNE ASPEKTY ŁĄCZENIA PODZIAŁU I PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOSTEK

1.1. Prawne aspekty połączenia spółek

 • Zdolność do łączenia się spółek
 • Sposoby łączenia się spółek
 • Fazy procesu łączenia się spółek
 • Uproszczone łączenie się spółek
 • Skutki prawne połączenia
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o połączeniu

1.2. Prawne aspekty podziału spółek

 • Zdolność do podziału spółek
 • Sposoby podziału spółek
 • Fazy procesu podziału spółek
 • Skutki prawne podziału
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o podziale

1.3. Prawne aspekty przekształcenia spółek

 • Zdolność do przekształcenia spółek
 • Fazy procesu przekształcenia spółek
 • Skutki prawne przekształcenia
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o przekształceniu

II. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO

2.1. Standardy rachunkowości dotyczące połączeń spółek
2.2. Wpływ informacji z planu połączenia na ujęcie rozliczenia, parytety wymiany
2.3. Kryteria wyboru metody rozliczenia połączenia spółek (metoda nabycia, metoda łączenia udziałów)
2.4. Metoda nabycia

a) Zasady wyceny
b) Ustalenie wartości godziwej aktywów netto spółki przejmowanej
c) Ustalenie ceny przejęcia
d) Ustalenie wartości firmy, amortyzacja wartości firmy, odpisy aktualizujące wartość firmy
e) Rozliczenie połączenia spółek, które pozostawały w stosunku podporządkowania
f) Korekty i wyłączenia w scalonych bilansach łączących się spółek
g) Prezentacja rachunku zysków i strat w metodzie nabycia

2.5. Metoda łączenia udziałów

a) Wycena aktywów i pasywów dla celów połączenia
b) Etapy rozliczenia połączenia spółek metodą łączenia udziałów
c) Przykłady włączeń i korekt w połączonych bilansie i rachunku zysków i strat
d) Zasady prezentacji połączonego sprawozdania
e) Zadania

2.6. Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2.7. Zestawienie różnic w rozliczeniu połączeń metodą nabycia i metodą łączenia udziałów
2.8. Otwarcie i zamknięcie ksiąg
2.9. Inwentaryzacja
2.10. Ujawnienia w zakresie połączeń spółek
2.11. Obowiązek badania sprawozdań finansowych

III. PODZIAŁ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

3.1. Regulacje w zakresie rachunkowych standardów rozliczenia podziału spółek
3.2. Aspekty rachunkowe rozliczenia podziału przez metodę nabycia i metodę łączenia udziałów
3.3. Przykłady - ujawnienia

IV. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK

4.1. Aspekty rachunkowe przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe
4.2. Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
4.3. Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

V. ROZLICZENIA RACHUNKOWE POŁĄCZEŃ, PODZIAŁÓW I PRZEKSZTAŁCEŃ SPÓŁEK W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

5.1. Zastosowanie MSSF-3 i innych standardów w zakresie rozliczenia połączenia
5.2. Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów przejmowanych
5.3. Wynagrodzenie za przejęcie
5.4. Ujmowanie kosztów bezpośrednich związanych z przejęciem
5.5. Wartość firmy, testy utraty wartości
5.6. Warunkowe i dodatkowe płatności za przejęcie
5.7. Nabycie po okazyjnej cenie
5.8. Przykłady połączeń, podziałów

VI. RÓŻNICE ROZLICZENIA POŁĄCZEŃ PRZEKSZTAŁCEŃ I PODZIAŁÓW POMIĘDZY REGULACJAMI POLSKIMI I MSR

VII. ASPEKTY PODATKOWE

7.1. Uwarunkowania podatkowe w zakresie połączeń jednostek gospodarczych
7.2. Uwarunkowania podatkowe w zakresie podziałów spółek
7.3. Uwarunkowania podatkowe w zakresie przekształceń spółek

Agnieszka Chamera

Partner PKF Consult. Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy nr 10220. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym     i w doradztwie przy przekształceniach spółek, jak również sporządzaniu analiz due diligence i dokumentacji cen transferowych. Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków na szkoleniach z zakresu k.s.h. i ustaw podatkowych.

 

 

 

Ewa Jakubczyk-Cały

Ewa Jakubczyk-Cały – Partner Zarządzający PKF Consult, biegły rewident nr 1326, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Członek Komisji Nadzoru Audytowego w latach 2009 -2016, członek Komisji ds. etyki przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, członek Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania jednostkowych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzania części finansowej prospektu oraz doradztwa w procesie restrukturyzacji i połączeń spółek. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach (m.in. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych i  Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów). Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.  Autorka książek i szeregu publikacji związanych z zagadnieniami rachunkowości i finansów spółek kapitałowych.

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu