Podział, łączenie i przekształcenia jednostek w świetle Uor i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym (8h)

 

e-learning
220,00

I. Prawne aspekty łączenia podziału i przekształcenia jednostek

1. Prawne aspekty połączenia spółek

 • Zdolność do łączenia się spółek
 • Sposoby łączenia się spółek
 • Fazy procesu łączenia się spółek
 • Uproszczone łączenie się spółek
 • Skutki prawne połączenia
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o połączeniu

2. Prawne aspekty podziału spółek

 • Zdolność do podziału spółek
 • Sposoby podziału spółek
 • Fazy procesu podziału spółek
 • Skutki prawne podziału
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o podziale

3. Prawne aspekty przekształcenia spółek

 • Zdolność do przekształcenia spółek
 • Fazy procesu przekształcenia spółek
 • Skutki prawne przekształcenia
 • Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o przekształceniu


II. Połączenia jednostek gospodarczych w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego                             

1. Standardy rachunkowości dotyczące połączeń spółek

2. Wpływ informacji z planu połączenia na ujęcie rozliczenia, parytety wymiany

3. Kryteria wyboru metody rozliczenia połączenia spółek (metoda nabycia, metoda łączenia udziałów)

4. Metoda nabycia

 • Zasady wyceny
 • Ustalenie wartości godziwej aktywów netto spółki przejmowanej
 • Ustalenie ceny przejęcia
 • Ustalenie wartości firmy, amortyzacja wartości firmy, odpisy aktualizujące wartość firmy
 • Rozliczenie połączenia spółek, które pozostawały w stosunku podporządkowania
 • Korekty i wyłączenia w scalonych bilansach łączących się spółek
 • Prezentacja rachunku zysków i strat w metodzie nabycia

5. Metoda łączenia udziałów

 • Wycena aktywów i pasywów dla celów połączenia
 • Etapy rozliczenia połączenia spółek metodą łączenia udziałów
 • Przykłady wyłączeń i korekt w połączonych bilansie i rachunku zysków i strat
 • Zasady prezentacji połączonego sprawozdania
 • Zadania

9. Inwentaryzacja

11. Obowiązek badania sprawozdań finansowych


III. Podział jednostek gospodarczych                                                                          

1. Regulacje w zakresie rachunkowych standardów rozliczenia podziału spółek

2. Aspekty rachunkowe rozliczenia podziału przez metodę nabycia i metodę łączenia udziałów

3. Przykłady - ujawnienia


IV. Przekształcenie spółek        
                                                                                      

2. Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

3. Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową


V. Rozliczenia rachunkowe połączeń, podziałów i przekształceń spółek w świetle międzynarodoweych standardów racuhnkowości

1. Zastosowanie MSSF-3 i innych standardów w zakresie rozliczenia połączenia

2. Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów przejmowanych

3. Wynagrodzenie za przejęcie

4. Ujmowanie kosztów bezpośrednich związanych z przejęciem

5. Wartość firmy, testy utraty wartości

6. Warunkowe i dodatkowe płatności za przejęcie

7. Nabycie po okazyjnej cenie

8. Przykłady połączeń, podziałów


VI. Różnice rozliczenia połączeń przekształceń i podziałów pomiędzy regulacjami polskimi i MSR


VII. Aspekty podatkowe
                                                                                                      

1. Uwarunkowania podatkowe w zakresie połączeń jednostek gospodarczych

2. Uwarunkowania podatkowe w zakresie podziałów spółek

3. Uwarunkowania podatkowe w zakresie przekształceń spółek

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia:

 • procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 • rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 • karta dźwiękowa
 • dostęp do Internetu
 • myszka
 • klawiatura
 • system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

przeglądarka, minimalna wersja:

 • Google Chrome 30.0
 • Mozilla Firefox 25.0
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Apple Safari 6


Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Cena szkoleń e-learningowych:

Podział, łączenie i przekształcenia jednostek w świetle UoR i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym - Cena: 220 zł.

Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningową.

Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do 31.12.2018 r.

Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Sp. z o. o. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e-learningowej jest:

 1. Wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
 2. Dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę e–learningową.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia:

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę, uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. 

Etap II

Po ukończeniu kursu należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo

jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Uzyskane informacje pomogą ulepszyć ofertę kursów

i dostosować ją do Państwa oczekiwań.

Etap III

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap IV

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej lub pocztą na życzenie uczestnika szkolenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

W sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

W sprawach merytorycznych: szkolenia@pkfpolska.pl


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu