Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR

 


400,00 +23% VAT

Obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmuje wszystkich pracodawców. Termin obowiązywania tego obowiązku jest zróżnicowany i zależy od liczby osób zatrudnionych.

od 1.07.2019 roku dla pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób

od 1.01.2020 roku dla pracodawców zatrudniających od 50-249 osób

od 1.07.2020 roku dla pracodawców zatrudniających od 20-49 osób

od 1.01.2021 roku dla pozostałych pracodawców, w tym jednostek i zakładów budżetowych.

Wdrożenie programu PPK w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników. Konieczne jest dokonanie w porozumieniu z załogą wyboru firmy zarządzającej i prowadzącej rachunki pracowników związanych z PPK.

Zdając sobie sprawę z powyższych przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty, które ułatwią przygotowanie się do tego złożonego procesu.

Cel szkolenia: 

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników nie tylko z regulacjami prawnymi wynikającymi z ustawy o PPK, ale przede wszystkim – przełożenie tych zapisów na praktyczne aspekty zaprojektowania, wdrożenia, raportowania i monitorowania procesów, zadań i czynności, które pracodawca musi wykonać, aby efektywnie wdrożyć PPK w firmie.

Adresaci szkolenia:

  • dyrektorzy finansowi
  • główni księgowi i pracownicy pionów finansowych
  • dyrektorzy personalni, osoby odpowiedzialne za HR
  • pracownicy działów kadr i płac
  • reprezentanci załogi
  • właściciele firm

I. PPK, dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska?

1. Dlaczego PPK?

2. Moment obowiązku, schemat wdrożenia PPK

3. Zatrudniony, pracodawca - prawa i obowiązki

4. Jak wysokie składki będzie odprowadzał pracodawca?

5. Wysokość wpłat pracownika

6. Wpłata powitalna i dopłata roczna od Skarbu Państwa

7. Na jakich zasadach będzie można wypłacić środki z PPK?

8. W jaki sposób mogą być wykorzystane pieniądze z PPK?                               

II. Zarządzanie PPK, zasady inwestowania:

1. Czym zajmuje się instytucja finansowa – kto może zarządzać PPK?

2. Wybór firmy zarządzającej – kryteria wyboru

3. Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK

4. Zasady inwestowania PPK – fundusze zdefiniowanej daty

5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

6. Zmiana zarządzającego PPK

III. Co pracodawca powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej – polityka PPK w firmie

1. Analiza przedwdrożeniowa – kryteria oceny akceptowalnych kosztów pracodawcy versus polityka HR

2. Projekt polityki PPK u pracodawcy, co przygotować do rozmów ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi

3. Procedury wyboru reprezentacji załogi, reprezentatywność związków zawodowych

4. Polityka informacyjna o PPK w stosunku do pracowników

IV. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne

1. Informacje dla osób zatrudnionych

2. Informacja dla instytucji finansowych i nadzoru

3. Umowy o prowadzenie PPK – aktualizacja danych o uczestnikach

4. Procesy obsługi PPK w przedsiębiorstwie

5. Zmiany w regulaminach organizacyjnych, regulaminach wynagrodzeń, zakresach czynności

6. Procedury wewnętrzne związane z administrowaniem PPK w przedsiębiorstwie

V. Naliczanie wpłat do PPK

1. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracodawcy i ich zmiany

2. Wpłaty podstawowe i dodatkowe pracownika i ich zmiany

VI. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?

1. Jakie zmiany w listach płac?

2. Jakie zmiany w formatkach kontrolingowych i systemach rachunkowości finansowej  
 i zarządczej?

3. System raportowania do instytucji finansowej, pracowników, organów nadzoru

4. Opracowanie formatek/wzorów druków kadrowych dla pracowników i pracodawcy

5. Dokumentacja PPK – co to jest i jak ją tworzyć?

VII. Opodatkowanie PPK i inne daniny

1. PPK a podstawa składek ZUS

2. Z punktu widzenia pracownika - opodatkowanie bieżące PIT, podatek od zysków kapitałowych, podatek od spadków i darowizn

3. PPK w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy

VIII. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika

1. Informacje, formularze związane z uczestnictwem w PPK

2. Decyzje pracownika i ich ujęcie w dokumentacji PPK

3. Umowa o prowadzenie PPK

4. Naliczanie wpłat

5. Transfer środków zgromadzonych przez pracownika

IX. Zmiany umów o zamówienia publiczne – po wdrożeniu PPK

1. Możliwość renegocjacji lub rozwiązanie umowy

2. Schemat działań wykonawcy w stosunku do zamawiającego

X. Podsumowanie - runda pytań 

Paweł Sobkiewicz  - Prelegent podczas Konferencji organizowanych przez czasopisma „Rzeczpospolita” i   „Parkiet” pt. „PPK – Przewodnik Pracodawcy”. Prelekcje Pawła Sobkiewicza spotykały się
 z najlepszym odbiorem uczestników ze względu na praktyczne podejście do tematu od strony pracodawcy oraz   szeroką wiedzę na ten temat zarówno od strony kadrowo-płacowej, jak i prawnej.  

Ekspert rynku kapitałowego z wieloletnim stażem.  Posiada doświadczenie w obszarze oferowania papierów   wartościowych, przeprowadzania procesów inwestycyjnych, prywatyzacyjnych oraz fuzji i przejęć.

Pracował m.in. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Domu Maklerskim   BGK S.A. Był Wiceprezesem Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital   Partners S.A. oraz  Partnerem Zarządzającym HBI Ventures Sp. z o.o.

Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz
w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył również studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w obrotu papierami wartościowymi.

Zasiadał i zasiada w licznych radach nadzorczych i komitetach audytu spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych. Jest Członkiem Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia:

9.30 - 15.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu