Praktyczne aspekty stosowania cen transferowych

 

Cel i korzyści dla uczestników:

Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zasady rozliczania transakcji międzynarodowych, wskazane zostaną zasady opodatkowywania świadczeń nieodpłatnych. W ramach szkolenia zostaną wyjaśnione zasady towarzyszące rozliczaniu amortyzacji środków trwałych oraz kwalifikacji wydatków związanych z celami reklamowymi do kosztów uzyskania przychodów.

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy finansowi 
 • Główni księgowi 
 • Księgowi 
 • Pracownicy działów finansowo-księgowych 
 • Kontrolerzy finansowi 
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych

I. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku VAT

 • Zagadnienia podatkowe związane z prawidłowym rozpoznaniem momentu powstania obowiązku podatkowego 

II. Zasady rozliczania i dokumentowania transakcji międzynarodowych oraz rozliczania ich w deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE:

 • Zasady rozliczania transakcji dotyczących importu i eksportu usług 
 • Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT i eksportu towarów 
 • Zasady rozliczania dostaw towarów z instalacją i montażem

III. Zasady odliczania podatku VAT według przepisów obowiązujących w 2016 oku:

 • Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem korekt podatku naliczonego 
 • Zasady odliczania podatku VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony) 
 • Inne problematyczne kwestie związane z odliczeniem podatku naliczonego – prawo do odliczenia z tytułu nieprawidłowo wystawionej faktury

IV. Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT:

 • Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników, osób trzecich 
 • Prezenty o małej wartości, próbki 
 • Drukowane materiały reklamowe i informacyjne 
 • Umowy sponsoringu

V. Omówienie innych istotnych kwestii wynikających z nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz planowanych zmian

VI. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem podatku CIT

 • Przychody podatkowe w ustawie o CIT – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
 • Koszty uzyskania przychodów – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
 • Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT i PIT (konsumpcja, konkursy, programy motywacyjne, sprzedaż premiowa, prezenty i gadżety, sponsoring, organizacja i udział w wyjazdach integracyjnych / targach/ szkoleniach/ konferencjach) – najnowsze orzecznictwo i interpretacje
 • Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności nieściągalne, zbywanie wierzytelności)
 • Problematyczne zagadnienia związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, +48 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, +48 22 560 76 55

Grzegorz Lenkiewicz
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 33

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu