Praktyczne wskazówki jak efektywnie przygotować się do audytu sprawozdań finansowych

 

590,00 +23% VAT

Szkolenie ma na celu przygotowanie firmy do audytu sprawozdania finansowego, na szkoleniu zostaną omówione najczęściej się pojawiające się błędy oraz w praktyczny sposób zostaną przedstawione poszczególne etapy badania.

 

Szkolenie skierowane do:

 • pracowników działów finansowo-księgowych

 • menedżerów zarządzających

 • właścicieli firm

 • osób odpowiedzialnych za finanse firmy

1.     Kto ma obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu

2.     Kiedy warto przeprowadzić audyt, nawet jeśli nie weszło się w ustawowe obowiązki – praktyczne case study

3.     Wybór firmy audytorskiej, odpowiedzialność audytora wobec klienta

4.     Tajniki pracy biegłego rewidenta - czego oczekiwać od firmy audytorskiej i biegłego rewidenta

5.     Kto odpowiada za SF: czy na pewno osoba sporządzająca?, sposoby na zarządzanie odpowiedzialnością

6.     Sprawozdanie finansowe wg UoR oraz wg MSR za 2019 rok

 • forma sprawozdań, struktury, uproszczenia

 • bilans

 • rachunek zysków i strat

 • rachunek przepływów pieniężnych

 • zestawienie zmian w kapitale własnym

 • wprowadzenie i dodatkowe informacje (noty)

 • tzw. „nota podatkowa”

7.     Składanie sprawozdań w KRS, US

8.     Polityka rachunkowości – czy rzeczywiście jest potrzebna?

9.     Inwentaryzacja: ważne praktyczne aspekty, na co zwróci uwagę biegły rewident.

10.  Czego biegły rewident oczekuje patrząc na bilans:

 • aktywa trwałe i leasing z uwzględnieniem zaktualizowanych postanowień KSR 5

 • zapasy i ich wycena bilansow

 • rozrachunki (należności, zobowiązania)

 • inwestycje i zobowiązania finansowe (w tym możliwe do zastosowania uproszczenia)

 • rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów

 • środki pieniężne

 • kapitały

11.  Zdarzenia po dniu bilansowym a prezentacja przychodów i kosztów

12.  Pozostałe koszty i przychody operacyjne, przychody i koszty finansowe

13.  Podatki odroczone – jak obliczać, jak prezentować (podstawowe zagadnienia na przykładzie case study)

Magdalena Maksymiuk

Jest biegłym rewidentem 12432, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiadawszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Zarządza wielokompetencyjnym zespołem. Zwiększa efektywność operacyjną i ukierunkowuje procesy biznesowe. Ma doświadczenie w kontrolowaniu sytuacji finansowej firmy, w tym w monitoringu i optymalizacji kosztów, planowaniu finansowym, budżetowaniu, analizie i raportowaniu, wdrożeniach związanych z M&A, konsolidacją, systemami kontroli wewnętrznej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

10.00 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Specjalistka ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu