Rachunkowość wg. MSSF/MSR

 

900,00 +23% VAT

Celem szkolenia o charakterze teoretyczno warsztatowym jest przedstawienie uczestnikom najważniejszych obszarów podobieństw i różnic między polskimi i międzynarodowymi zasadami sporządzania sprawozdań finansowych. W czasie warsztatów uczestnicy będą dokonywać wyceny i prezentacji zagadnień omówionych wcześniej przez trenera oraz:

 • poznają zasady sporządzania sprawozdań finansowych wg regulacji międzynarodowych
 • poznają i przećwiczą zasady ujmowania wybranych aktywów i pasywów wg regulacji międzynarodowych
 • dowiedzą się, jakie są podobieństwa i różnice między rachunkowością wg ustawy o rachunkowości i wg regulacji międzynarodowych

 

Porównanie systemu MSSF do ustawy o rachunkowości – podobieństwa i różnice

 • Zakres i obowiązek stosowania MSSF/MSR
 • Regulacje prawne związane ze stosowaniem prawa bilansowego
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wg uor i MSSF
 • Cel sprawozdań
 • Cechy jakościowe sprawozdania
 • Składniki sprawozdania finansowego wg UOR i MSSF
 • Ujmowanie poszczególnych składników i ich wycena oraz koncepcje kapitału i zachowania kapitału
 • Polityka rachunkowości wg MSR i UOR
 • Krótki przegląd MSR/MSSF i wskazania najważniejszych podobieństw i różnic do UOR
 • Zmiany które wchodzą od 1 stycznia 2018
 • Warsztat: Porównanie zakresu sprawozdawczego wg UOR i MSSF w małej jednostce – spółce córce koncernu

 

Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF

 • Kształt sprawozdania - Zastosowanie MSR 1,
 • Identyfikacja zdarzeń po dniu bilansowym i ujmowanie ich skutków MSR 10 - przykłady
 • Zmiany polityki rachunkowości, zmiany danych szacunkowych MSR 8 – przykłady
 • Kapitały własne wg MSSF/MSR
 • Zmiany KSH a MSSF – studium przypadku
 • Warsztat identyfikacja zmian polityki rachunkowości i zdarzeń po dniu bilansowym w sprawozdaniu

 

Środki pieniężne, należności i zobowiązania wg MSR

 • Problematyka środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
 • Zasady ujmowania przychodów
 • Ujmowanie i wycena należności handlowych wg MSR
 • Ujmowanie i wycena zobowiązań
 • Rozliczenia międzyokresowe (długookresowe oraz krótkookresowe)
 • Warsztat: ujmowanie i wycena ww. zdarzeń wg MSSF

 

Rzeczowe aktywa trwałe

 • Definicje z MSR 16
 • Identyfikacja nakładów na wytworzenie środka trwałego oraz nakłady na demontaż a wartość początkowa
 • Rozliczanie nakładów na remonty i ulepszenia środków trwałych
 • Konsekwencje podejścia komponentowego
 • Zasady naliczania amortyzacji, jej weryfikacja i konsekwencje dla wartości bilansowej aktywów trwałych
 • Przeszacowanie środków trwałych
 • Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych oraz nakłady w późniejszym terminie w tym koszy finansowania zewnętrznego wg MSR 23 - przykłady
 • Wycena następująca po początkowym ujęciu w tym amortyzacja i amortyzacja komponentów - przykłady
 • Ujawnianie informacji wg MSR 16
 • Utrata wartości aktywów trwałych zgodnie z MSR 36 – przykłady
 • Aktywa przeznaczone do zbycia i regulacje MSSF 5 - przykłady
 • Kiedy aktywa trwałe mogą stać się nieruchomościami inwestycyjnymi (MSR 40) – przykłady
 • Warsztat: ujmowanie i wycena ww. zdarzeń wg MSSF

 

Wartości niematerialne i prawne (MSR 38)

 • Definicja i zasady początkowego ujęcia, w tym na dzień przejścia
 • Koszty prac rozwojowych i badawczych
 • Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania
 • Czas użytkowania a amortyzacja
 • Warsztat: ujmowanie i wycena ww. zdarzeń wg MSSF

 

Zapasy

 • Zasady ujmowania rzeczowych aktywów obrotowych – przykłady w firmach handlowych i produkcyjnych
 • Wycena zapasów w tym wytwarzanych - obrotowych – przykłady w firmach handlowych i produkcyjnych
 • Zasady aktywowania kosztów finansowania - przykłady
 • Wycena na dzień bilansowy w tym odpisy z tytułu utraty wartości
 • Ujawnianie informacji wg MSR 2
 • Zastosowanie MSSF 1 dla powyższych zagadnień
 • Warsztat: ujmowanie i wycena ww. zdarzeń wg MSSF

 

Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

 • Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe a zobowiązania warunkowe - przykłady
 • Aktywa warunkowe
 • Ujmowanie i wycena – obrotowych – przykłady w firmach handlowych i produkcyjnych
 • Zmiany stanu rezerw i ich wykorzystanie – obrotowych – przykłady
 • Ujawnianie informacji wg MSR 37
 • Zastosowanie MSSF 1 dla powyższych zagadnień
 • Warsztat: ujmowanie i wycena ww. zdarzeń wg MSSF

 

Zastosowanie MSSF po raz pierwszy – zasady ogólne

 • Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości
 • Bilans otwarcia według MSSF i Rozliczanie w sprawozdaniu skutków przejścia
 • Zwolnienia i wyjątki dotyczące retrospektywnego zastosowania innych MSSF
 • Prezentacja i ujawnianie informacji (porównawczość, wyjaśnienia)

 

 

Dr Katarzyna Trzpioła

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się szeroko rozumianą tematyką rachunkowości finansowej (uor, MSSF), podatków w rachunkowości. Autorka licznych  książek i publikacji. Współpracuje m.in. z Gazetą Prawną oraz Wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia w tym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

 

 

 

 

 

Termin:
20-21 lutego 2018r.

Godziny szkolenia:
09.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504 przystanek Gotarda
Metro: stacja Służew, a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca należy wysiąść na przystanku Orzycka

 

 

Cena uczestnictwa:
900 zł  + 23% VAT

Opłata obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie otwarte

Termin płatności:
Tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne oraz prośba o uiszczenie opłaty.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu