Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – przesłanki, narzędzia i cele

Rozwój przedsiębiorstwa przy ograniczonych zasobach

600,00 +23% VAT

1. Wprowadzenie – czyli co to jest restrukturyzacja?

2. Kiedy restrukturyzujemy? Prawne i ekonomiczne przesłanki restrukturyzacji

3. Dlaczego restrukturyzujemy?

 • Ochrona majątku

 • Uniknięcie odpowiedzialności

 • Nowe otwarcie

4. Krótko o rodzajach restrukturyzacji, czyli czego strukturę zmieniamy?

5. Prawne narzędzia restrukturyzacji

 • Restrukturyzacje sądowa

 • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – rozwiązanie „tarczowe”

 • Pre-pack – przygotowana likwidacja

 • Restrukturyzacja pozasądowa

6. Pre-pack – czyli efektywna restrukturyzacja

 • Pozyskanie inwestora

 • Audyt prawno-finansowy majątku planowanego do zbycia przez inwestora

 • Wybór biegłego do sporządzenia wyceny przedmiotu sprzedaży

 • Wycena majątku przez biegłego

 • Złożenie przez wierzyciela, lub dłużnika wniosku o upadłość dłużnika wraz z wnioskiem o zgodę na sprzedaż

 • Ogłoszenie upadłości dłużnika przez sąd i zatwierdzenie sprzedaży majątku

 • Zawarcie umowy sprzedaży

7. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jako tymczasowe rozwiązanie

 • Kto i kiedy może skorzystać z UPR?

 • Jak otworzyć postępowania?

 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie postępowania

 • Zakończenie UPR i ewentualne dalsze kroki

8. Case study – czyli jak to zrobili inni?

9. Podsumowanie

Kamila Szwarc-Skudlarska

Adwokat, Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ekspert z prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Zdała egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Jest Certyfikowanym Doradcą na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki współpracowała m.in. z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz Domami Maklerskimi. Prowadzi bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek handlowych, w tym w szczególności spółek publicznych. Aktualnie wspólnik Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy sp.j. specjalizuje się w obszarze prawa związanego z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz w nadzorowaniu procesów restrukturyzacji.

Doświadczenie adw. Kamili Szwarc-Skudlarskiej obejmuje m.in:

 • doradztwo prawne z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek zagrożonych niewypłacalnością

 • doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek publicznych

 • przygotowywaniu opinii prawnych, w tym obejmujących zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą członków zarządu oraz zagadnień korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych

 • prowadzenie procesów przekształcenia, łączenia oraz podziału spółek handlowych

 • prowadzenie postępowań sądowych w zakresu prawa gospodarczego.

 

Paweł Sobkiewicz

Ekspert rynku kapitałowego z wieloletnim stażem.  Posiada doświadczenie w obszarze oferowania papierów wartościowych, przeprowadzania procesów inwestycyjnych, prywatyzacyjnych oraz fuzji i przejęć.

Pracował m.in. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Domu Maklerskim BGK S.A. Był Wiceprezesem Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital Partners S.A. oraz  Partnerem Zarządzającym HBI Ventures Sp. z o.o.

Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył również studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w obrotu papierami wartościowymi.

Zasiadał i zasiada w licznych radach nadzorczych i komitetach audytu spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych. Jest Członkiem Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu