RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych.

 590,00 +23% VAT

Szkolenie skierowane do działów finansowo-księgowych interpretujące aktualny stan prawny przepisów o ochronie danych osobowych.

1. Istotna i zastosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):

 • Bezpośrednie stosowanie RODO.
 • Zakres stosowania rozporządzenia (materialny/terytorialny).
 • Nowa krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.

2. Podstawowe pojęcia i zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO:

 • Definicja „danych osobowych” – z jakimi danymi osobowymi spotkamy się w działności księgowej, rachunkowej.
 • Dane osobowe indywidualnych przedsiębiorców.
 • Administrator danych, współadministratorzy, podmiot przetwarzający. Odnośnie jakich danych osobowych firma księgowa jest administratorem, a odnośnie jakich przetwarzającym?
 • Relacja firmy księgowej z klientem – wstęp.
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność).

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

3. Probleamtyka przekazywania danych do organów, urządów itp.

4. Wynikające z RODO prawa osób, których dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych.
 • Prawo sprostowania danych. 
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo sprzeciwu.

5. Nowe zasady wykonywania obowiązków informacyjnych (formułowanie klauzul informacyjnych, nowa treść klauzul informacyjnych, nowe zasady sporządzania klauzul).

6. Zasady zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych:

 • Jaką dokumentację powinna prowadzić firma świadcząca usługi rachunkowo – księgowe (rejestr czynności/kategorii czynności przetwarzania, polityka bezpieczeństwa, dokumentacja incydentów ,procedury itp.)
 • Obowiązki związane ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorczemu oraz zawiadamianie podmiotu danych.
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
 • Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowanie oraz domyślna ochrona danych.

7. Podstawowe wymagania funkcjonalne systemów informatycznych (w tym księgowych), służaych do przetwarzania danych osobowych.

8. Inspektor Ochrony Danych - pozycja, zadania, odpowiedzialność i organizacja pracy IOD:

 • Wyznaczenie IOD; Czy firma śwaidczącą usługi rachunkowo - księgowe powinna wyznaczyć IOD?  
 • Wymagania dotyczące IOD.
 • Zadania IOD  - status, umocowanie, podległość.
 • Podstawy zatrudnienia i outsourcing IOD.

9. Umowa o powierzenie przetwarzania danych – jak zabezpieczyć interesy firmy księgowej w relacji z klientem.

 • Wymagane postanowienia umowy o powierzenie przetwarzania danych.
 • Warunki i zasady podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Odpowiedzialność przetwarzającego i  dalszych przetwarzających.

10. Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych (w tym kary finansowe, odpowiedzialność cywilna).

Roman Bieda

Radca prawny, rzecznik patentowy. Spcjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w szczególności ochronie danych osobowych oraz prawie własnosci intelektualnej. Od ponad 15 lat zajmuej się  między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów outsourcingowych. Zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z ochroną danych osobowych i  handlem elektronicznym.

Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w konsultacji przepisów z zakresu krajowej reformy ochrony danych osobowych. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu