Sprawozdania skonsolidowane. Zmiany w polskich regulacjach dotyczących zasad ich sporządzania

 

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

  • podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdań skonsolidowanych,
  • metodologii konsolidacji sprawozdań,
  • nowych wzorów sprawozdawczych w konsolidacji,
  • zakresu zwiększonej informacji pozafinansowej wymaganej we wprowadzaniu i notach objaśniających,
  • dopasowania informacji finansowej dla inwestorów i organizatora platformy NewConnect. 

Korzyści przełożą się na jakość sprawozdań skonsolidowanych, co skutkuje poprawą relacji inwestorskich oraz uniknięciem ryzyka odpowiedzialności za niewłaściwą informację finansową.

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy osoby, które biorą udział w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zarówno w jednostce dominującej, jak też w jednostkach zależnych. A także osoby - odpowiedzialne za sporządzone sprawozdanie - czyli członków zarządów i rad nadzorczych. Szczególnie szkolenie to polecamy osobom odpowiedzialnym za realizację procesów sprawozdawczości w spółkach będących jednostkami dominującymi, o ile ich papiery wartościowe są notowane na NewConnect.

Szkolenie jest zatem dedykowane:

  • Dyrektorom finansowym, głównym księgowym.
  • Księgowym, pracownikom kontrolingu.
  • Osobom prowadzącym procesy z relacji z inwestorami oraz zagadnienia corporate governance.
  • Członkom zarządów i członkom rad nadzorczych, w związku z ich odpowiedzialnością za sprawozdawczość.

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu