Środki Trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

 

590,00 +23% VAT

1. Definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania:

 • różnice między finansową a techniczną definicją budowy

 • obiekty budowlane a nieruchomości. Definicja nieruchomości:

  • budynek a budowla

  • obiekty liniowe

  • urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych

  • tymczasowe obiekty budowlane

  • fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia:

   • fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla

   • fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą

   • fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem

   • fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

2. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT):

 • cel wprowadzenia

 • pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji

 • zasady klasyfikacji

3. Środki trwałe w budowie:

 • definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego

 • koszty usług podwykonawców zewnętrznych

 • koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego

 • koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania

 • koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych

 • straty powstałe podczas budowy środka trwałego

 • termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych

4. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje, w tym kwestia budżetów inwestycyjnych:

 • podstawowe definicje (remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne),

 • konserwacje,

 • remonty (remonty planowe, awaryjne, kapitalne)

 • ulepszenia – klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych:

  • rozbudowa (w tym nadbudowa), przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja

  • ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)

 • miary wartości użytkowej:

  • okres ekonomicznej użyteczności

  • jakość produktów

  • koszty eksploatacji

  • wydajność

  • inne miary

5. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych:

 • odpisy jednorazowe

 • odpisy rozłożone w czasie:

  • okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie

  • obliczanie stawki amortyzacji

  • wybór metody amortyzacji

  • ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)

  • weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji

  • osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych

  • wstrzymanie amortyzacji

6. Części składowe i peryferyjne: definicje, praktyczne problemy

7. Inwentaryzacja majątku trwałego:

 • rodzaje inwentaryzacji

 • jak przeprowadzać inwentaryzację

 • czynności poprzedzające inwentaryzację:

  • instrukcja inwentaryzacji

  • instrukcje nadawania numerów inwentarzowych

  • instrukcje oznakowywania przymiotów inwentaryzacji

 • wstępne czynności inwentaryzacyjne:

  • harmonogram inwentaryzacji

  • utworzenie zespołów inwentaryzacyjnych

  • przygotowanie sprzętu inwentaryzacyjnego

 • inwentaryzacja właściwa oraz procedury towarzyszące

 • odpowiedzialność za inwentaryzację

8. Jak rozmawiać z księgowymi aby zrozumieli praktyczne kwestie ważne dla działów technicznych i służb niefinansowych

Magdalena Maksymiuk

Jest biegłym rewidentem 12432, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiadawszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Zarządza wielokompetencyjnym zespołem. Zwiększa efektywność operacyjną i ukierunkowuje procesy biznesowe. Ma doświadczenie w kontrolowaniu sytuacji finansowej firmy, w tym w monitoringu i optymalizacji kosztów, planowaniu finansowym, budżetowaniu, analizie i raportowaniu, wdrożeniach związanych z M&A, konsolidacją, systemami kontroli wewnętrznej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

10.00 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu