// Bezpieczeństwo i analiza danych  

Cyberbezpieczeństwo w organizacji

Cybersecurity - dobre praktyki

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z praktyką cybersecurity. Uzupełnienie wiedzy o technikach, standardach, dobrych praktykach. Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem studium przypadku, wspólną analizą i konstrukcją dokumentów pod kierunkiem wykładowcy, ćwiczeniami (warsztat), analiza dokumentów, dotychczasowych sp

Korzyści dla uczestników szkolenia

Szkolenie podstawy cyberbezpieczeństwa dostarcza podstawowej wiedzy technologicznej oraz systemowej do oceny, budowy i zarządzania obszarami związanymi z cyberbezpieczeństwem, ochrona danych oraz bezpieczeństwem informacji.

Adresaci szkolenia

 • Administratorzy i oficerowie bezpieczeństwa informacji
 • Inspektorzy ochrony danych
 • Managerowie i specjaliści ds. ryzyka cyberbezpieczeństwa,
 • Oficerowie compliance
 • Audytorzy/ kontrolerzy zewnętrzni i wewnętrzni
 • Osoby chcące podnieść swoje kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa i technologii IT

 1. Nowe wyzwania w niestabilnym i dynamicznym świecie
 2. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
 3. Regulacje dot. cyberbezpieczeństwa
 4. Podstawowe definicje
  • Koncepcja cyberbezpieczeństwa
  • Architektura cyberbezpieczeństwa
  • Ład cyberbezpieczeństwa
 5. Wymogi i standardy cyberbezpieczeństwa
 6. Znane incydenty i krajobraz zagrożeń
 7. Zagrożenia, ataki, jak działają cyberprzestępcy - podatności
 8. Mechanizmy bezpieczeństwa i strategie obrony
 9. Sposoby uwierzytelnienia i ochrony danych dostępowych
 10. Dobre praktyki pracy zdalnej
 11. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.
  • Zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość
  • Ograniczenie celu
  • Minimalizacja danych
  • Dokładność
  • Ograniczenie przechowywania
  • Integralność i poufność
  • Zarządzanie incydentem, wyciekiem danych
 12. Modele (np. ISO/OSI, TCI/IP, etc.)
 13. Ochrona systemów, usług, aplikacji – dobre praktyki
  • Urządzenia
  • Sieci
  • Systemy
  • Aplikacje
  • Bazy danych
  • Chmura
  • IoT
  • Systemy SCADA / ICS / OT
 14. Bezpieczne SDLC
 15. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji
 16. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 17. Bezpieczeństwo osobowe i fizyczne
 18. Programy edukacyjne i budowanie świadomości bezpieczeństwa
 19. Zarządzanie ciągłością działania
 20. Testy bezpieczeństwa

TAGI: #cyberbezpieczeństowo #dobrepraktyki #cybersecurity

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną