// E-learning - Samokształcenie  

E-learning/ Dokumentacja cen transferowych

- procedury badania

Szkolenie zalicza 8h samokształcenia biegłych rewidentów

 1. Definicja podmiotu, definicja powiązania, płatności do tzw. raju podatkowego określonego w rozporządzeniach Ministerstwa Finansów
  • Określenie, kto jest powiązany i czy stosuje się ceny transferowe?
  • W jakim zakresie fiskus otrzymał prawo do określania dochodu podatnika?
 2. Metody szacowania dochodu (przychodu i kosztów) – zadania własne
  • Szacowanie dochodu wg poszczególnej metody, w tym porównanie do RZiS oraz bilansu i przepływów pieniężnych w kontekście szacowania dochodu
  • Metody szacowania dla dóbr niematerialnych (licencji). Powrotne nabycie/zbycie dóbr niematerialnych
  • Wytyczne OECD dotyczące wyceny i rynkowego poziomu dochodu
  • Jakie wnioski płyną z analizy funkcji, ryzyk, aktywów, strategii i innych okoliczności?
  • Struktura zarządcza a szacowanie dochodu – przykłady wyroków z zagranicy
 3. Szczególne przypadki szacowania- zadania i przykłady z wytycznych OECD
  • Komu należą się pożytki z eksploatacji dobra niematerialnego – właścicielowi czy innym jednostkom?
  • Komu należy się rekompensata i kto ją powinien płacić w przydatku restrukturyzacji? Tzw. podatek na wyjściu
 4. Analizy porównawcze, przykłady danych statystycznych
  • Analizy porównawcze i poprawki dla każdej branży (skąd czerpać dane – typowe dane dla KAŻDEJ branży, po przekroczeniu, których zapala się czerwone światło)
  • Analizy porównawcze i poprawki na wybrane typy transakcji (skąd czerpać dane – typowe dane orientacyjne dla licencji)
 5. Transakcje finansowe – przykłady danych statystycznych i wybór właściwych danych, przykłady wyroków z zagranicy
  • Transakcje finansowe – kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia, gwarancje – przepisy o cenach transferowych a inne przepisy z ustaw o podatkach dochodowych (cienka kapitalizacja, brak zdolności kredytowej)
  • Typowe dane dla pożyczek
 6. Dokumentacja podatkowa – krajowa i międzynarodowa
  Czy jest obowiązek dokumentacji?
  • Czy dokumentacja spełnia wymogi ustawowe? Lista elementów obowiązkowych do celów kontrolnych
  • Obowiązki w zakresie CBC – raport wg krajów i powiadomienia o raporcie wg krajów. Kara administracyjna do 1 mln zł.
 7. Formułowanie uwag i zastrzeżeń
  • Przykładowy, wypełniony FIN 48
 8. Dokumenty oraz informacje podlegające badaniu oraz identyfikacja oceny ryzyka
  • MSB 500 Dowody badania – dokumenty oraz informacje wykorzystywane jako dowody badania
  • MSB 500 – Niespójność dowodów badania lub wątpliwości, co do ich wiarygodności
  • MSB 315 – procedury oceny ryzyka
  • MSB 315 – identyfikacja oceny ryzyka istotnego zniekształcenia
  • MSB 330 – procedury badania będące reakcją na ocenione ryzyko
 9. Sprawdzian wiadomości

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo można uiścić bezpośrednio przy zgłoszeniu z wykorzystaniem platformy Przelewy 24 lub po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe przelewem bankowym.

Dane do płatności w przypadku przelewu bankowego:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

 1. Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową:
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Edge
  • Opera
 2. Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych:
  • Mobile Safari
  • Google Chrome
 3. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje losowo wybrane pytania z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu min. 70% prawidłowych odpowiedzi. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną