// Samokształcenie   // E-learning  

E-learning / Dokumentacja cen transferowych

- procedury badania

Szkolenie zalicza 8h samokształcenia biegłych rewidentów

 1. Definicja podmiotu, definicja powiązania, płatności do tzw. raju podatkowego określonego w rozporządzeniach Ministerstwa Finansów
  • Określenie, kto jest powiązany i czy stosuje się ceny transferowe?
  • W jakim zakresie fiskus otrzymał prawo do określania dochodu podatnika?
 2. Metody szacowania dochodu (przychodu i kosztów) – zadania własne
  • Szacowanie dochodu wg poszczególnej metody, w tym porównanie do RZiS oraz bilansu i przepływów pieniężnych w kontekście szacowania dochodu
  • Metody szacowania dla dóbr niematerialnych (licencji). Powrotne nabycie/zbycie dóbr niematerialnych
  • Wytyczne OECD dotyczące wyceny i rynkowego poziomu dochodu
  • Jakie wnioski płyną z analizy funkcji, ryzyk, aktywów, strategii i innych okoliczności?
  • Struktura zarządcza a szacowanie dochodu – przykłady wyroków z zagranicy
 3. Szczególne przypadki szacowania- zadania i przykłady z wytycznych OECD
  • Komu należą się pożytki z eksploatacji dobra niematerialnego – właścicielowi czy innym jednostkom?
  • Komu należy się rekompensata i kto ją powinien płacić w przydatku restrukturyzacji? Tzw. podatek na wyjściu
 4. Analizy porównawcze, przykłady danych statystycznych
  • Analizy porównawcze i poprawki dla każdej branży (skąd czerpać dane – typowe dane dla KAŻDEJ branży, po przekroczeniu, których zapala się czerwone światło)
  • Analizy porównawcze i poprawki na wybrane typy transakcji (skąd czerpać dane – typowe dane orientacyjne dla licencji)
 5. Transakcje finansowe – przykłady danych statystycznych i wybór właściwych danych, przykłady wyroków z zagranicy
  • Transakcje finansowe – kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia, gwarancje – przepisy o cenach transferowych a inne przepisy z ustaw o podatkach dochodowych (cienka kapitalizacja, brak zdolności kredytowej)
  • Typowe dane dla pożyczek
 6. Dokumentacja podatkowa – krajowa i międzynarodowa
  Czy jest obowiązek dokumentacji?
  • Czy dokumentacja spełnia wymogi ustawowe? Lista elementów obowiązkowych do celów kontrolnych
  • Obowiązki w zakresie CBC – raport wg krajów i powiadomienia o raporcie wg krajów. Kara administracyjna do 1 mln zł.
 7. Formułowanie uwag i zastrzeżeń
  • Przykładowy, wypełniony FIN 48
 8. Dokumenty oraz informacje podlegające badaniu oraz identyfikacja oceny ryzyka
  • MSB 500 Dowody badania – dokumenty oraz informacje wykorzystywane jako dowody badania
  • MSB 500 – Niespójność dowodów badania lub wątpliwości, co do ich wiarygodności
  • MSB 315 – procedury oceny ryzyka
  • MSB 315 – identyfikacja oceny ryzyka istotnego zniekształcenia
  • MSB 330 – procedury badania będące reakcją na ocenione ryzyko
 9. Sprawdzian wiadomości

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową:

 • Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Internet Explorer
 • Opera

Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych.

 • Mobile Safari,
 • Google Chrome.

Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji. 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

TAGI: #elearning #transwer

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w języku polskim
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną