// Stacjonarne i online  

Moduł 20. Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 16 h kształcenia obligatoryjnego

Zapoznanie uczestników z wymogami prawnymi w zakresie identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa oraz reakcji biegłego rewidenta, ze standardem 315.

Pogłębienie praktycznych umiejętności identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa reakcji biegłego rewidenta podczas badania.

 1. Wprowadzenie
  • Cel szkolenia
  • Zakres szkolenia
 2. Charakterystyka standardu
  • Wejście w życie
  • Struktura standardu
  • Definicje i pojęcia
  • Główne zmiany i cel ich wprowadzenia
  • Skalowalność
 3. Omówienie wymogów standardu, zastosowania oraz innego materiału objaśniające- go z załącznikami
  • Procedury szacowania ryzyka
  • Uzyskanie zrozumienia jednostki i jej otocznia, mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej jednostki
  • Identyfikacja i oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia
  • Sporządzenia dokumentacji spełniającej wymogi standardu
 4. Sporządzenie dokumentacji zgodnej z wymogami standardu
  • Omówienie w gronie zespołu audytorskiego zidentyfikowanych ryzyk i ich oszacowania
  • Kluczowe elementy zrozumienia jednostki, źródła informacji, procedury szacowania ryzyka
  • Ocena zaprojektowania i implementacji kontroli przez jednostkę
  • Zidentyfikowanie oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia
 5. Praktyczne zastosowanie standardu
  • Zrozumienie jednostki - aspekty jednostki i jej otoczenia, wykorzystanie IT w modelu gospodarczym jednostki
  • Zrozumienie elementów składowych środowiska kontroli wewnętrznej, tym czynności kontrolnych oraz ocena ich zaprojektowania i zaimplementowania
  • Identyfikacja i oszacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego i poszczególnych stwierdzeń
  • Powiązanie ryzyka istotnego zniekształcenia, odnoszących się do niego kontroli, dalszych procedur biegłego rewidenta
 6. Sprawdzian wiadomości.

Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną