// Obligatoryjne  

Moduł 22. Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 8 h kształcenia obligatoryjnego

Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie wiedzy uczestników odnośnie do celów oraz wymogów prawnych związanych z komunikacją biegłego rewidenta z osobami sprawującymi nadzór (np. komitety audytu, rady nadzorcze, komisje rewizyjne) i podmiotami spoza jednostki, a także uzyskiwania od osób sprawujących nadzór informacji mającej związek z badaniem.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie komunikacji z osobami sprawującymi nadzór, a także zostaną  wskazanie najczęściej popełniane błędy.

 1. Wprowadzenie
  • Cel szkolenia
  • Zakres szkolenia
 2. Rola i cele komunikacji biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami
  • Terminy i zakres wdrożenia
  • Odpowiedzialność biegłego rewidenta
 3. Wyjaśnienie wymogów regulacyjnych
  • Zarząd
  • Osoby sprawujące nadzór
  • Sprawy do przekazania
  • Proces komunikowania się
 4. Dobre praktyki
  • Komunikacja z Komitetem Audytu/Radą Nadzorczą
  • Komunikacja z Zarządem
  • Przykłady dobrej komunikacji pisemnej i ustnej
  • Tworzenie komunikacji pisemnej wysokiej jakości
  • Na co zwrócić uwagę w harmonogramie i zakresie komunikacji
  • Jakich błędów unikać
 5. Komunikacja z podmiotami spoza jednostki
  • Obowiązek komunikacji w przypadku zidentyfikowania bądź podejrzewania niezgodności z prawem
 6. Sprawdzian wiadomości.

Piotr Rybicki

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident.

Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.
Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego.
Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną