// Stacjonarne i online  

Moduł 24. Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 8 h kształcenia obligatoryjnego

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości biegłych rewidentów odnośnie kluczowych ryzyk związanych ze środowiskiem IT oraz cyberbezpieczeństwem. Podczas szkolenia przedstawimy najlepsze praktyki odnośnie uwzględniania roli systemów IT w strategii badania sprawozdania finansowego. Szkolenie pozwoli na podniesienie jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów, a także promowanie dobrych wzorców w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz adresowania ryzyk związanych z cyberprzestępczością.

 1. Wprowadzenie
  • Cel szkolenia
  • Zakres szkolenia
 2. Środowisko IT i jego rola w badaniu sprawozdania finansowego
  • Zrozumienie w jaki sposób spółka korzysta z IT
  • Aplikacje/systemy oraz zakres podlegających badaniu
  • Komponenty środowiska IT: urządzenia, oprogramowanie, dane, ludzie, procedury
  • Procesy IT
  • Kontrole IT (aplikacyjne, ręczne, generalne)
  • Wpływ środowiska IT na sprawozdanie finansowe
 3. Ryzyka związane ze środowiskiem IT
  • Kluczowe ryzyka IT
  • Przykłady
 4. Strategia badania IT- dobre praktyki
  • Adresowanie ryzyka IT w trakcie badania sprawozdania finansowego
  • Zaangażowanie specjalistów IT
  • Procedury substantywne oraz kontrolne
  • Ocena procesów IT
  • Adresowanie nieefektywnej oceny procesów IT
  • Wpływ oceny procesów IT na badania sprawozdania finansowego
 5. Sprawdzian wiadomości.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną