// Stacjonarne i online  

Moduł 6. Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania jego potrzeb

- aspekty praktyczne i formalnoprawne

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

 1. Wprowadzenie
  • Cel szkolenia
  • Zakres szkolenia
 2. Środowisko prawne
  • Definicja oszustwa. Różnica pomiędzy oszustwem a błędem
  • Zapoznanie uczestników w wymogami prawnymi w zakresie identyfikacji i oszacowania ryzyka oszustwa w procesie badania sprawozdania finansowego
 3. Trójkąt oszustw
  • Zapoznanie uczestników z głównymi czynnikami powodującymi oszustwa w sprawozdawczości finansowej.
 4. Sprawozdanie finansowe jako obszar oszustwa
  • Zapoznanie uczestników z obszarami najbardziej i najczęściej narażonymi oszukańczą sprawozdawczość finansową
 5. Metody badania nakierowane na wykrycie oszustwa
  • Zapoznanie uczestników z procedurami badania nakierowanymi na wykrycie oszustwa w sprawozdaniu finansowym
   • oszacowanie ryzyka
   • reakcja na ryzyko
   • sprawozdawczość biegłego rewidenta
 6. Dokumentowanie
  • Zapoznanie uczestników z metodami dokumentacji ryzyka oszustw
  • Przedstawienie przykładowej karty badania dotyczącej identyfikacji możliwych scenariuszy oszustw w badaniu sprawozdania finansowego
 7. Kontrola wewnętrzna
  • Procedury kontroli wewnętrznej ograniczające wystąpienie oszustw w sprawozdaniu finansowym
 8. Sprawdzian wiadomości

Waldemar Majek FCCA CIA

Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, standardów badania, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego – do niedawna także jako konsultant Banku Światowego. Obecnie głównie świadczy usługi doradcze, jak i przeprowadza szkolenia z zakresu badania sprawozdań finansowych, metodologii audytu i kontroli wewnętrznej, Ustawy Sarbanes-Oxley. Jest również współautorem książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”.
Jest wykładowcą na studiach dziennych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Udziela się społecznie w pracach Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, a także pełni w Towarzystwie rolę Prezesa Zarządu.
Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych (Assurance and Business Advisory Services) nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż. Współuczestniczył i zarządzał projektami doradczymi w zakresie wsparcia audytu wewnętrznego, funkcji compliance, wdrożenia Ustawy Sarbanes-Oxley, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie potencjalnego oszustwa (forensic services) oraz wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member. W latach 2007-2012 był członkiem Komitetu Wykonawczego i wiceprezydentem ACCA w Polsce. Był również członkiem międzynarodowego ACCA Auditing Committee. Jednocześnie posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator).

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną