// Kadry i płace  

Prawo pracy - nowe regulacje w 2023

Jak przygotować się do zmian?

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy. 

Podczas szkolenia zostanie omówiony praktyczny wymiar zmian w zakresie pracy zdalnej, kontrolowania trzeźwości pracowników, czasu pracy, a także uprawnień rodzicielskich. 

Uczestnik pozna również projektowane zmiany, tj. zasady zawierania umów o pracę i wynikające z tego obowiązki pracodawcy, a także założenia ustawy o sygnalistach, w tym obowiązki w zakresie przechowywania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia. 

Po szkoleniu uczestnik będzie znał nie tylko praktyczny wymiar zmian w prawie pracy, ale również odpowiedzi na nurtujące pytania, których Trener udzieli podczas planowanej sesji pytań i odpowiedzi. 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz regulacje dotyczące korzystania z elastycznego czasu pracy
 • Dowiesz się jakie są obowiązki pracodawcy w kontekście przepisów o sygnalistach
 • Poznasz zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich
 • Będziesz wiedział jakie są obowiązki pracodawcy w związku z zawarciem stosunku pracy

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działu HR
 • Kierownicy komórek organizacyjnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy

1.Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy

 • Proponowane zapisy w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej – czasowa, okazjonalna, bezterminowa, hybrydowa
 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy / na wniosek pracownika
 • Zasady BHP – proponowane zapisy o obowiązkach pracodawcy w pracy zdalnej
 • Kontrola pracodawcy pracownika pracującego zdalnie, hybrydowo lub wykonującego pracę zdalną incydentalną – bhp, czas pracypracy, koszty utrzymania „biura” w innym miejscu niż siedziba pracodawcy
 • Regulamin pracy zdalnej i inne wewnątrz zakładowe procedury

2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników

 • Procedura badań trzeźwości pracowników
 • Kiedy badanie trzeźwości pracownika przeprowadza pracodawca a kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego 
 • Regulowanie badania trzeźwości w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy

3. Ustawa o sygnalistach – projekt ustawy

 • Kto może zostać sygnalistą
 • Postać zgłoszenia – ustna, papierowa lub elektroniczna oraz procedura zgłaszania nieprawidłowości
 • Wewnętrzny i zewnętrzne kanały sygnalizowania 
 • Okres przechowywania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia
 • Sankcje dla pracodawców za brak ochrony dla sygnalistów 

4. Czas pracy – możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy 

 • Pracownicy uprawnieni do korzystania z elastycznego czasu pracy
 • Wnioskowanie o udzielenie korzystania z pracy w elastycznym czasie pracy
 • Dodatkowe przerwy od pracy uzależnione od ilości godzin pracy na dobę pracowniczą
 • Szkolenia poza godzinami pracy – zaliczenie do czasu pracy

5. Zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich – projekt zmian w prawie pracy

 • Urlop rodzicielski - wymiar urlopu rodzicielskiego i podział na części, zasady udzielania, rezygnacji z urlopu rodzicielskiego, zasady wykorzystania urlopu rodzicielskiego 
 • Urlop ojcowski  - wymiar urlopu ojcowskiego - okres na wykorzystanie urlopu ojcowskiego 
 • Urlop opiekuńczy - wymiar urlopu, termin na wykorzystanie urlopu, procedura składania wniosku o urlop opiekuńczy 
 • Dodatkowe  2 dni wolne od pracy na tzw. siłę wyższą - wymiar dni wolnych, zasady ubiegania i zgłaszania dodatkowych dni wolnych, odpłatność za zwolnienie

6. Projektowane zasady zawierania umów o pracę i obowiązki pracodawcy w związku z zawarciem  stosunku pracy

 • Zmiany dotyczące umów na okres próbny
 • Nowe elementy umowy o pracę
 • Proponowane zmiany dotyczące jednoczesnego zatrudnienia u innych pracodawców 
 • Nowe zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Uprawnieni do ochrony stosunku pracy w zależności od rodzaju umowy o pracę 

TAGI: #prawopracy#zmiany#szkolenie

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną