// Stacjonarne i online  

Moduł 25. Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

• Zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami Kodeksu etyki IESBA

• Utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień regulowanych zapisami Kodeksu etyki IESBA i obowiązujących aktów prawnych dotyczących biegłych rewidentów

• Analiza praktycznych przykładów (tzw. case study) dotyczących zagadnień etycznych w kontekście Kodeksu etyki, Ustawy o biegłych rewidentach, 
Ustawy o rachunkowości i Rozporządzenia 537/2014

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego biegłego rewidenta.

 

I Wprowadzenie 
 1. Zakres szkolenia
 2. Cel szkolenia
II Kodeks etyki IESBA – kluczowe zagadnienia
 1. Przedstawienie kluczowych zagadnień zawartych w Kodeksie etyki IESBA
  • 1.1 Struktura Kodeksu etyki
  • 1.2 Podstawowe zasady
  • 1.3 Ramowe założenia koncepcyjne
  • 1.4 Zagrożenia dla podstawowych zasad etyki
 2. Niezależność zleceń badania, przeglądu i innych usług wykonywanych przez biegłych rewidentów według Kodeksu etyki
 3. Przedstawienie aktualnych regulacji Ustawy o biegłych rewidentach z zakresu etyki, w tym niezależności
III Case study 1
 1. Wprowadzenie case study 1 – wymogi części 4A Kodeksu etyki IESBA oraz odpowiadające im wymogi Ustawy o biegłych rewidentach
 2. Przykłady zagadnień etycznych dotyczących części 4A Kodeksu etyki IESBA oraz Ustawy o biegłych rewidentach
IV Case study 2
 1. Wprowadzenie case study 2 – wymogi rozdziałów 300, 310, 330 Kodeksu etyki
 2. Przykłady zagadnień etycznych dotyczących rozdziałów 300,310,330 Kodeksu etyki
V Sprawdzian wiadomości   Test wyboru

Ewa Jakubczyk-Cały
Ewa Jakubczyk-Cały

Partner Zarządzający PKF Consult. Biegła rewident

Ekspertka w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016; Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkinią Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Komisji Etyki przy KIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.
Wykładowczyni z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin).
Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną