Polityka rachunkowości – praktyczne zasady sporządzenia

 


590,00 +23% VAT

Szkolenie rachunkowość budżetowa od podstaw przybliży wymogi prawne związane z polityką rachunkowości, uczestnicy poznają praktyczne aspekty jej tworzenia w zależności od wielkości firmy.

 

Szkolenie z rachunkowości skierowane do:

 • pracowników działów księgowo-finansowych

 • głównych księgowych

 • audytorów wewnętrznych

 • kadry kierowniczej i członków Zarządu odpowiedzialnych za obszary związane z rachunkowością

1. Podstawy prawne sporządzania Polityki Rachunkowości:

 • obowiązek ustawowe

 • odpowiedzialność prawna

 • zakres polityki rachunkowości

2. Praktyczne przygotowanie polityki rachunkowości w firmach różnych rozmiarów (jednostki małe, średnie, polskie, międzynarodowe, rozwiązania w grupach kapitałowych):

 • rok sprawozdawczy i okres sprawozdawczy

 • nadrzędne zasady rachunkowości

 • metody wyceny aktywów i pasywów – praktyczne odniesienie do przykładu

 • ustalanie wyniku finansowego (wyniku netto i podstawy opodatkowania)

 • plan kont

 • księga główna a księgi pomocnicze

 • elementy ksiąg rachunkowych i ich zgodność z ustawą o rachunkowości

 • zasady identyfikowania, klasyfikacji i ewidencji zdarzeń gospodarczych

 • systemy IT

3. Dotacje, Ip box, inne specyfiki

4. Sprawozdanie finansowe w polityce rachunkowości:

 • statutowe sprawozdanie finansowe

 • sprawozdanie finansowe wysyłane do grupy

5. Aktualizacja i zmiana polityki rachunkowości – KSR 7

6. Audyt SF a Polityka rachunkowości firmy

7. Polityka rachunkowości a prawo podatkowe

8. Polityka rachunkowości podczas kontroli skarbowej i kontroli prowadzonych przez inne instytucje

Magdalena Maksymiuk

Jest biegłym rewidentem 12432, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiadawszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Zarządza wielokompetencyjnym zespołem. Zwiększa efektywność operacyjną i ukierunkowuje procesy biznesowe. Ma doświadczenie w kontrolowaniu sytuacji finansowej firmy, w tym w monitoringu i optymalizacji kosztów, planowaniu finansowym, budżetowaniu, analizie i raportowaniu, wdrożeniach związanych z M&A, konsolidacją, systemami kontroli wewnętrznej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

10.00 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu