Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie i przeglądy sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym (16h)

Planowane

 

e-learning
300,00

I. Wprowadzenie – Regulacje międzynarodowe i polskie w zakresie usług biegłego rewidenta

1. Struktura regulacji wydawanych przez IAASB oraz wykaz standardów

2. Zakres regulacji dotyczących usług atestacyjnych . Międzynarodowe założenia koncepcyjne usług atestacyjnych.

3. Zakres regulacji dotyczący usług pokrewnych

4. Polskie regulacje dotyczące realizacji usług biegłego rewidenta

5. Usługi atestacyjne a usługi poświadczające


II. Przegląd usług wykonywanych przez biegłych rewidentów a regulacje w zakresie ich kwalifikacji. Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

1. Założenia koncepcyjne usług atestacyjnych oraz regulacje MSUA 3000 – Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

 • Cel standardu
 • Poziom zapewnienia
 • Zakres stosowania
 • Wymogi etyczne
 • Kontrola jakości
 • Podjęcie wykonania usługi i warunki umowy

2. Zaplanowanie i przeprowadzenie usługi atestacyjnej innej niż badanie i przegląd historycznych informacji finansowych

 • Charakterystyka zagadnienia i kryteria oceny
 • Realizacja usługi i źródła dochodów
 • Analiza jednostki i otoczenia, szacowanie ryzyka
 • Przewidywani uczestnicy i cel usługi a istotność i ryzyko
 • Planowanie zespołu atestacyjnego
 • Dokumentacja z usługi
 • Sprawozdanie z usługi atestacyjnej
 • Pozostałe obowiązki sprawozdawcze

3. Przykłady i zadania sytuacyjne


III. Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych 3400 – sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych

1. Zagadnienia wprowadzające

 • Dowody potwierdzające:
  -    założenia oparte na najlepszych szacunkach
  -    poprawne przygotowanie prognoz na podstawie założeń
  -    poprawna prezentacja prognoz
  -    spójność z zasadami rachunkowości
 • Zapewnienie dotyczące prognozowanych informacji (umiarkowana pewność)
 • Warunki podjęcia wykonania

2. Realizacja usług

 • Sprawdzenie informacji
 • Prezentacja i ujawnianie
 • Sprawozdanie ze sprawdzenia prognozowanej informacji

3. Przykłady i zadania sytuacyjne


IV. Usługi atestacyjne świadczone na podstawie prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi

1. Usługi rewizji, atestacyjne i pokrewne w procesach upublicznienia akcji

2. Przegląd zagadnień prawnych

3. Historyczne informacje finansowe i ich badanie

4. Moduł informacji finansowej „pro forma”

5. Informacja o prognozach i szacunkach

6. Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych

7. MSB800 Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne

8. Przykłady i zadania sytuacyjne


V. Inne usługi atestacyjne w praktyce

1. Badanie informacji finansowych i sprawozdań partii politycznych oraz sprawozdań wyborczych

2. Usługi atestacyjne świadczone na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych

 • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej
 • Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza
 • Badania wkładów niepieniężnych na podwyższenie kapitału podstawowego spółki akcyjnej
 • Badania biegłego rewidenta bilansu i rachunku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki
 • Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółki

3. Inne przykłady usług atestacyjnych, innych niż badania i przeglądy informacji finansowej

4. Przykłady i zadania sytuacyjne


VI.   Raporty atestacyjne dotyczące kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi zgodnie z MSUA 3402 – zagadnienia teoretyczne i praktyczne


VII.  Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych w regulacjach Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 4400

1. Cel usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur

2. Określenie warunków wykonania usługi

3. Planowanie usługi

4. Dokumentacja, procedury i dowody

5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z wykonania usługi

6. Przykłady i zadania sytuacyjne


VIII. Kompilacja informacji finansowych w regulacjach Międzynarodowego Standard Usług Pokrewnych 4410

1. Cel usługi kompilacji

2. Określenie warunków usług kompilacji

3. Planowanie, dokumentacja i procedury usług kompilacji

4. Sprawozdanie z wykonania usługi

5. Przykłady i zadania sytuacyjne


IX. Wykorzystanie postanowień regulacji w zakresie wykonywania usług pokrewnych w praktyce

1. W zakresie usług rachunkowych

2. W zakresie usług analiz ekonomicznych, ekspertyz i wycen (w tym due diligence)

3. W zakresie usług doradztwa

4. Przykłady i zadania sytuacyjne


X. Stosowanie zasad etyki i wymogów kontroli jakości przy świadczeniu usług innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia:

 • procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 • rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 • karta dźwiękowa
 • dostęp do Internetu
 • myszka
 • klawiatura
 • system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

przeglądarka, minimalna wersja:

 • Google Chrome 30.0
 • Mozilla Firefox 25.0
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Apple Safari 6

 

Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Cena szkoleń e-learningowych:

Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie i przeglądy sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym - Cena: 300 zł.

Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningową.

Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do 31.12.2018 r.

Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Sp. z o. o. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e-learningowej jest:

 1. Wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny).
 2. Dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę e–learningową.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia:

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę, uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. 

Etap II

Po ukończeniu kursu należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Uzyskane informacje pomogą ulepszyć ofertę kursów i dostosować ją do Państwa oczekiwań.

Etap III

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap IV

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznę lub pocztą na życzenie uczestnika szkolenia.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy:

W sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

W sprawach merytorycznych: szkolenia@pkfpolska.pl


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu