Wybrane problemy z etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1 (8h)

 

e-learning

I. Zagadnienia wstepne

1.1. Ewolucja regulacji w zakresie etyki zawodowej biegłych rewidentów

1.2. Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów w Polsce

1.3. Struktura Kodeksu etyki zawodowej IFAC

1.4. Istota ramowego podejścia koncepcyjnego

1.5. Ogólne wnioski dotyczące ramowego podejścia koncepcyjnego

II. Zasady etyki

2.1. Podstawowe zasady etyki

2.2. Zagrożenia dla postępowania zgodnie z podstawowymi zasadami etyki

2.3. Możliwe do zastosowania zabezpieczenia

2.4. Rozwiązanie konfliktu etycznego

III. Zagrożenie zasad etyki

3.1. Niezależność zawodowa biegłych rewidentów

3.1.1. Niezależność biegłego rewidenta według ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r.
3.1.2. Niezależność Biegłego Rewidenta według Kodeksu Etyki IFAC

Wymogi niezależności

Sieci i podmioty należące do sieci

Dokumentacja

Okres realizacji zlecenia a niezależność

Fuzje i przejęcia a niezależność

Inne usługi

3.2. Przykłady zagrożeń podstawowych zasad etyki i niezależności

3.2.1. Udziały finansowe
3.2.2. Pożyczki i gwarancje
3.2.3. Bliskie powiązania z klientem usług poświadczających
3.2.4. Powiązania rodzinne i osobiste
3.2.5. Zatrudnienie u klienta usługi poświadczającej
3.2.6. Pełnienie funkcji członka kierownictwa wyższego szczebla klienta usługi poświadczającej
3.2.7. Długotrwała współpraca personelu wyższego szczebla z klientami usług poświadczających
3.2.8. Wynagrodzenia
3.2.9. Podarunki i wyrazy wdzięczności
3.2.10. Spory sądowe

IV. Usługi atestacyjne i pokrewne a zasady etyki

4.1. Świadczenie usług pokrewnych klientom usług poświadczających

4.1.1. Przygotowanie zapisów księgowych i finansowych a dokonywanie badania sprawozdania finansowego
4.1.2. Usługi wyceny a badanie sprawozdania finansowego
4.1.3. Usługi wyceny a inne usługi poświadczające
4.1.4. Usługi podatkowe a badanie sprawozdań finansowych
4.1.5. Usługi audytu wewnętrznego a badanie sprawozdań finansowych
4.1.6. Usługi związane z systemami informatycznymi a badanie sprawozdań finansowych
4.1.7. Oddelegowanie personelu do klienta badania sprawozdania finansowego
4.1.8. Wsparcie w procesach sądowych a usługi badania sprawozdania finansowego
4.1.9. Usługi prawne a badanie sprawozdania finansowego
4.1.10. Rekrutacja wyższego rangą kierownictwa a usługi poświadczające
4.1.11. Usługi dotyczące gospodarki finansowej spółek a usługi poświadczające
4.1.12. Postępowanie biegłych rewidentów w razie sporów i sprzeczności interesów - regulacje, przykłady i ćwiczenia

V. Zasady kalkulacji wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

5.1. Zasady etyki – wynagrodzenia

5.1.1. Regulacje w zakresie kształtowania wynagrodzeń – ustawa o biegłych rewidentach a zasady etyki zawodowej
5.1.2. Determinanty ustalania wynagrodzenia
5.1.3. Kalkulacja wynagrodzeń aspekty praktyczne
5.1.4. Dokumentowanie oferowanej ceny za badanie sprawozdania finansowego

VI. Pozostałe zagadnienia

6.1. Stosunki wewnętrzne

6.1.1. Akceptacja współpracy z klientem
6.1.2. Zmiana osoby realizującej zlecenie
6.1.3. Dodatkowe zlecenie
6.1.4. Druga opinia

6.2. Działalność informacyjna

VII. Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości nr 1

7.1. MSKJ - 1 Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych

7.1.1. Zakres standardu MSKJ - 1

Odpowiedzialność firmy za system kontroli jakości badań i przeglądów sprawozdań finansowych, innych zleceń usług atestacyjnych i pokrewnych

Dodatkowe standardy i wytyczne dotyczące kontroli jakości zleceń MSRF - 220

7.1.2. Obowiązywanie standardu        

Zakres zastosowania

Data wejścia w życie

7.1.3. Cele firmy audytorskiej w zakresie jakości usług
7.1.4. Definicje
7.1.5. Wymogi

Stosowanie i przestrzeganie odpowiednich wymogów

Elementy systemu kontroli jakości

7.1.6. Odpowiedzialność kierownictwa związana z zastosowaniem kontroli jakości w firmie
7.1.7. Odpowiednie wymogi etyczne

Zasady i procedury w zakresie niezależności

Procedury w zakresie zagrożeń dla podstawowych zasad etyki

7.1.8. Akceptacja i kontynuacja współpracy z klientem
7.1.9. Zasoby ludzkie

Cel procedur dotyczących zasobów ludzkich

Wyznaczenie zespołu wykonującego zlecenie

7.1.10. Przeprowadzenie zlecenia

Zasady i zakres procedur

Konsultacje

Kontrola jakości wykonania zlecenia

- Zakres i cel procedur kontroli
- Kryterium wyboru osób przeprowadzających kontrolę jakości wykonania zlecenia
- Dokumentacja dotycząca kontroli jakości wykonania zlecenia

Procedury w przypadku rozbieżności opinii i stanowisk

Dokumentacja zlecenia

Nadzorowanie

Nadzorowanie przestrzegania zasad i procedur kontroli jakości firmy

Ocena, informowanie i działania naprawcze podjęte w związku z rozpoznanymi słabościami

Skargi i zażalenia w zakresie jakości

7.1.11. Dokumentacja systemu kontroli jakości
7.1.12. Przykłady stosowanych procedur objętych postanowieniami MSKJ - 1
7.1.13. Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy MSKJ - 1 a zasadami kontroli jakości ustanowionymi przez KRBR

VIII. Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu