Wybrane transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

400,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy uczestników w odniesieniu do rozliczania transakcji, w których występuje zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP). Uczestnicy nabędą umiejętność rozliczania transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, a także rozliczania transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wymogami MSSF.

Adresaci:

-biegli rewidenci

-księgowi

-specjaliści ds rachunkowości

I. Wprowadzenie do zagadnień prawnych w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1.Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2.Niespójność definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w regulacjach prawnych

3.Cechy charakterystyczne zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle ustaw podatkowych

4.Zorganizowana część przedsiębiorstwa w orzecznictwie

II. Transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle prawa handlowego i cywilnego

1.Sprzedaż / zbycie ZCP (k.c.)

2.Aporty ZCP (k.s.h.)

3.ZCP  w podziałach spółek (k.s.h.)

III. Ujęcie transakcji ZCP w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

1.Rodzaje transakcji z ujęciem ZCP

2.Podstawy prawne rozliczeń transakcji

3.Ustalenie właściwej metody rozliczenia transakcji

4.Charakterystyka metody nabycia

5.Charakterystyka metody łączenia udziałów

6. Zestawienie różnic w rozliczeniu transakcji metodą nabycia i metodą łączenia udziałów

7.Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zagadnienia praktyczne

8.Sprzedaż/zakup ZCP

9.Ujęcie ZCP w transakcjach podziału spółek

10.Ujęcie rachunkowe leasingu ZCP

11.Ujęcie rachunkowe dzierżawy ZCP

IV.  Ujęcie transakcji ZCP zgodnie z MSR/MSSF

1. Regulacje MSR dotyczące rozliczania przejęcia ZCP

2. Kontrola według MSSF10

3. Przejęcie kontroli

4. Identyfikacja i wycena aktywów przejmowanych

5. Przekazana zapłata

6. Koszty związane z przejęciem

7. Wartość firmy zgodnie z MSSF 3

8. Wycena kapitałów udziałowców nie sprawujących kontroli

9. Utrata wartości firmy

10. Warunkowe i dodatkowe płatności za przejęcie

11. Nabycie po okazyjnej cenie – zasady ustalania zysku

12. Rozliczenie przejęć w przypadku przejęcia kontroli bez zapłaty

13. Rozliczanie skutków przejęć wieloetapowych i częściowych

14. Technika ujęcia ZCP (analogia do ujęcia jednostki zależnej w sprawozdaniu   skonsolidowanym MSR 22)

15. Zmiany we własności, które nie wywołują utraty kontroli

16. Utrata kontroli nad wcześniej kontrolowana jednostką zależną

17. Przyporządkowanie strat przejętych jednostek na udziały nie sprawujące kontroli

18. Podsumowanie: ujęcie transakcji ZCP według MSR/MSSF

V. Transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa w prawie podatkowym

1.Aport ZCP – aspekty podatkowe

2.Sprzedaż ZCP – aspekty podatkowe

3.Dzierżawa ZCP – aspekty podatkowe

Ewa Jakubczyk-Cały

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorsko – konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie  przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. 

W swojej firmie wdrażała, jako jeden z pierwszych pracodawców, Pracownicze Plany Emerytalne. 

Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016, Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autorka materiałów szkoleniowych i licznych publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

 

Edyta Duczyńska

Doradca Podatkowy nr  2124

Z wykształcenia prawnik oraz ekonomista- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów polskich oraz międzynarodowych grup kapitałowych, w szczególności w zakresie doradztwa przy  procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, prowadzenia audytów due diligence prawnych i podatkowych, sporządzania biznes planów oraz prospektów emisyjnych.

Pełnomocnik spółek przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi, reprezentowała wielu klientów w sporach przed organami podatkowymi  oraz sądami administracyjnymi.

Prowadziła  bieżącą obsługę prawną i podatkową wielu podmiotów w zakresie m.in. prawa handlowego, prawa nieruchomości, praw autorskich, prawa ochrony konkurencji. W ramach współpracy z Zarządami spółek uczestniczyła w opracowaniu wielu strategii inwestycyjnych i rozwoju biznesu.

Autorka publikacji z zakresu podatków.

Członek  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego II kadencji. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych II kadencji.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu