Zagadnienia rachunkowości związane z COVID-19 w jednostkach wg polskiego prawa bilansowego

 

450,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie ujęcia zagadnień dotyczących rachunkowości w związku z COVID-19.

Korzyści ze szkolenia:

-zapoznasz się z aktualnym stanem prawnym zagadnień rachunkowości związanych z COVID-19

-nabędziesz umiejętności ewidencji w/w zagadnień w księgach jednostki

-dowiesz się jakie są wymagania dotyczące wariantowych projekcji dalszej działalności w kontekście zasady kontynuacji działania

- powiemy jakie jest stanowisko Komitetu Standardów rachunkowości odnośnie kontynuacji działania

- omówimy rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości związane z COVID-19 z grudnia 2020 roku

 

Adresaci:

-główni księgowi

-pracownicy księgowości

-analitycy

-specjaliści ds. księgowości

 

 1. Kluczowe regulacje prawne związane z COVID-19- podsumowanie
 2. Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości związane z COVID-19 z grudnia 2020 roku
 1.  Założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym 
 2. Inwentaryzacja w  czasie COVID -19 
 3. Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy
 4. Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych   COVID-19
 5. Ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych - ujmowanie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
 6. Nie wykorzystane zdolności produkcyjne
 7.  Sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19.
 1. Ujęcie operacji gospodarczych w jednostce wynikających z Tarczy Antykryzysowej w tym:
 1. dofinansowanie bezzwrotne środkami pieniężnymi
 2. umorzenie całości lub części zobowiązań publicznoprawnych
 3. zmniejszenie obciążeń z tytułów publicznoprawnych
 4. udogodnienia w spłacie kredytów i pożyczek udzielonych przez bank
 5. uzyskanie pożyczek na preferencyjnych warunkach
 6. subwencja finansowa udzielona przez PFR
 1. Ujęcie w księgach rachunkowych korzystającego zmiany okresu leasingu operacyjnego
 2. Ujęcie w księgach rachunkowych korzystającego zmiany okresu leasingu finansowego
 3. Dodatkowe wymogi dokumentacyjne związane z COVID -19
 4. W przypadku niektórych branż wymagania dotyczące wariantowych projekcji dalszej działalności w kontekście zasady kontynuacji działania
 5. Projekt stanowiska Komitetu Standardów rachunkowości odnośnie kontynuacji działania

 

Grażyna Machula

Trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A. Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu