Zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom popełnianych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów. Badanie autentyczności dokumentów i podpisów

 

990,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia przedstawiona jest problematyka fałszerstw dokumentów i oszustw na szkodę banków i innych instytucji finansowych (obsługa klienta indywidualnego, firmowego, zlecenia itp. – skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych). Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie taktyki i techniki rozpoznawania autentyczności dokumentów oraz podpisów. Wskazywane są możliwości skutecznego przeciwdziałania tego typu przestępstwom. Trenerzy to eksperci badania autentyczności dokumentów z wieloletnim stażem w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, będący również biegłymi sądowymi, zajmujący się fałszerstwami różnorodnych dokumentów.

Korzyści ze szkolenia:

 • poznasz i wdrożysz w swojej pracy podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z procesem weryfikacji i akceptacji dokumentów;

 • nabędziesz umiejętności właściwego działania w sytuacjach problemowych występujących w trakcie pracy z dokumentami;

 • poznasz najnowsze sposoby zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem

 • pokażemy Ci jak odróżnić imitację zabezpieczenia od autentycznych zabezpieczeń

Adresaci:

 • szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów i instytucji, którzy mają bezpośredni kontakt z dokumentami,
 • osoby zainteresowane tematyką wykrywania fałszerstw w dokumentach oraz badaniem autentyczności podpisów 

 

I. Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów spotykanych w działalności banków.

 1. Fałszerstwa dokumentów – skala zjawiska, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.
 2. Taktyka i technika działania pracownika.
 • Właściwy sposób postępowania podczas kontaktu z klientem i dokumentami.
 • Podstawowe przepisy prawne dotyczące dokumentów.
 • Zasady, dobre praktyki i procedury.
 • Przydatny sprzęt przy ocenie autentyczności dokumentów.
 • Korzystanie z dostępnych możliwości sprawdzenia wiarygodności firm i dokumentów (bazy danych, bazy wzorów dokumentów, programy sprawdzające).
 • Postępowania w przypadkach konfrontacji z fałszerstwem.
 1. Ogólne zasady skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów bez zabezpieczeń przed fałszerstwem
 • Dokumenty urzędowe, dokumenty związane z działalnością gospodarczą, zaświadczenia, dokumenty celne, bankowe, umowy, koncesje, dokumenty cywilno-prawne, weksle itp.
 1. Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów.
 • Wykorzystywanie technik komputerowych i barwnych kserokopiarek.
 • Odróżnianie oryginalnych dokumentów od ich kserokopii (kolorowe kserokopie lub skany).
 1. Pieczątki, datowniki, stemple - ocena wiarygodności odcisków na dokumentach
 • Weryfikacji wiarygodności odcisków pieczątek.
 • Weryfikacja odcisku pieczątki w porównaniu z kartą wzorów.
 • Weryfikacja odcisku pieczątki bez karty wzorów.
 1. Ogólne zasady skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów zabezpieczonych przed fałszowaniem.
 • Techniki wytwarzania dokumentów i ich zabezpieczania przed fałszerstwem.
 • Zabezpieczanie dokumentów przed fałszerstwem na poziomie zwykłych obywateli, urzędników i ekspertów.
 • Sposoby zabezpieczenia dokumentów papierowych i plastikowych.
 • Zabezpieczenia przed fałszerstwem wykorzystujące techniki drukarskie.
 • Inne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem.
 • Zasady zabezpieczania dokumentów tożsamości i dokumentów urzędowych.
 • Nowe kierunki w technikach zabezpieczania dokumentów.
 1. Metody fałszowania dokumentów.
 • Sposoby imitowania zabezpieczeń.
 • Odróżnianie imitacji zabezpieczeń od autentycznych zabezpieczeń.
 • Interpretacja stwierdzonych cech.
 1. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów.
 • Metody badania autentyczności dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inne dokumenty ze zdjęciem itp).
 • Dokumenty tożsamości cudzoziemców oraz obywateli innych państw – karta pobytu, paszport, ID karta i inne.

II. Podpis i zapisy ręczne jako przedmiot oceny weryfikującej autentyczność dokumentu

1. Podstawy identyfikacji na podstawie pisma ręcznego i podpisów.

 • Pismo ręczne jako ślad psychofizjologiczny, indywidualny i bezpośredni.

2. Istota śladu kryminalistycznego jakim jest każda realizacja graficzna.

3. Kategorie zjawisk grafokinetycznych podatnych na analizę porównawczą.

 • Zespoły cech ogólnych pisma ręcznego (estetyka pisma, stosunki wielkościowe
  i kątowe, topografia pisma).
 • Zespoły cech szczegółowych pisma ręcznego (budowa poszczególnych znaków literowych i cyfrowych, system wiązań międzyliterowych).
 • Zespół cech syntetycznych (cechy powtarzalne).

4. Cechy charakterystyczne podpisu autentycznego.

5. Cechy charakterystyczne podpisu sfałszowanego różnymi technikami.

 • Podpisy fałszowane metodami naśladownictwa: metodą wzrokową, na suchy relief, na prześwit.
 • Podpisy fałszowane „z pamięci”.
 • Podpisy fałszowane przez wyuczenie.
 • Podpisy fałszowane kreatywnie i jednorazowe twory graficzne.
 • Autofałszerstwa.

Kamila Nowicka-Kiliś

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ponad 30 lat pracowała najpierw jako technik, a następnie jako ekspert badań dokumentów w Zakładzie Kryminalistyki KGMO, po przemianowaniu w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji. Od 2003 r. była Naczelnikiem Wydziału Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLK KGP.  Od 2006 r. udziela się w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym, gdzie drugą kadencję jestem członkiem Zarządu.

W trakcie pracy w CLK KGP uczestniczyła w licznych szkoleniach związanych z pracą zawodową eksperta badań dokumentów w tym: szkoleniu przed uzyskaniem uprawnień eksperta w Zakładzie Kryminalistyki KGP, praktykowała także w laboratoriach: w Wiessbadenn oraz w Paryżu. Występowała na licznych Konferencjach i Sympozjach, w tym  na Uniwersytecie Warszawskim,  Uniwersytecie we Wrocławiu, na Konferencji Zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych w Warszawie, podczas warsztatów kryminalistycznych zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Od 1992 roku pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie Kryminalistycznych Badań Dokumentów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest również ekspertem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia dla banków i innych instytucji z zakresu weryfikacji autentyczności podpisów jako jednej z metod weryfikacji autentyczności dokumentów w obrocie finansowym oraz przeciwdziałania procederowi oszustw i wyłudzeń.

mgr Roman Łuczak

Ponad 20 lat pracy jako ekspert badań dokumentów w Zakładzie Kryminalistyki KGMO, po przemianowaniu w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, a od 2011 roku w powołanym Instytucie Badawczym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
Od 2006 r. naczelnik, a następnie kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP. Uczestniczył w pracach oraz kierował tematami naukowo-badawczymi realizowanymi w ramach prac Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest autorem licznych artykułów na temat zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem oraz kryminalistycznych badań dokumentów. Uczestniczył w licznych zagranicznych wizytach studyjnych oraz szkoleniach w swojej specjalności. Był członkiem zespołów roboczych w zespołach i komisjach resortowych oraz międzyresortowych opracowujących m.in. dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, wizy, legitymacje policyjne etc. W latach 2010-2013 był członkiem międzyinstytucjonalnego zespołu roboczego ds. wprowadzenia waluty euro. Od 1996 roku pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie Technicznych Badań Dokumentów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest również ekspertem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W sumie wykonał ponad 2500 ekspertyz dla sądów, prokuratur i jednostek Policji.

Od 1990 r. prowadzi szkolenia w zakresie technik wytwarzania dokumentów, sposobów rozpoznawania fałszerstw oraz przeciwdziałania procederowi oszustw i wyłudzeń wykorzystujących fałszywe dokumenty. Szkolenia są kierowane do pracowników banków, KIR, KIG, towarzystw ubezpieczeniowych, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej czy urzędników administracji państwowej. Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PARP oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 14.30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu