Zarządzanie ryzykiem biznesowym

 


1 200,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności uczestników w zakresie praktycznej identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem z wykorzystaniem standardów i dobrych praktyk zarządzania ryzykiem takich ISO 31000, COSOII, metodyki project management.

Na szkolenie składają się interaktywne prezentacje, sesje Q&A, burze mózgów oraz ćwiczenia na studium przypadku, gdzie uczestnicy będą identyfikować ryzyka, przeprowadzą ich analizę przyczynowo-skutkową (RCA), przeanalizują i zweryfikują kryteria oceny ryzyka, określą wielkość ryzyk oraz określą i zweryfikują sposoby postępowania z ryzykami.

Korzyści dla uczestnika:

  • zapoznanie się z modelami zarządzania ryzykiem
  • rozwinięcie umiejętności zarządzania ryzykiem w organizacji
  • przyswojenie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji

Adresaci szkolenia:

  • pracownicy przedsiębiorstw wszystkich branż,
  • kierownicy tworzący modele binzesowe
  • menedżerzy podejmujący strategiczne decyzje
  • członkowie zarządów i rad nadzorczych

 

Wiedza zdobyta na szkoleniu znajdzie również doskonałe zastosowanie w sektorze publicznym i organizacjach non-profit.

1. Ryzyko i niepewność w biznesie - wprowadzenie

2. Podejście procesowe i standardy zarządzania ryzykiem

- Ład Korporacyjny, regulacje polskie i zagraniczne

- ERM, standardy zarządzania ryzykiem ISO 31000, COSO II

- relacje z innymi procesami (TQM, lean, audyt, IT risk, compliance, BCM)

3. Proces zarządzania ryzykiem: kontekst zarządzania ryzykiem

- kontekst zewnętrzny i wewnętrzny

- analiza interesariuszy  

4. Proces zarządzania ryzykiem: identyfikacja i analiza ryzyka

- techniki i narzędzia identyfikacji ryzyka (burze mózgów, Ischikawa, Bow–tie)

- listy kontrolne, przegląd dokumentacji, inne

- tworzenie rejestru ryzyka

5.  Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka

- metody oceny ryzyka ilościowe i jakościowe

definiowanie kryteriów oceny ryzyka

mapa ryzyka

6. Proces zarządzania ryzykiem – postępowanie z ryzykiem

- wybór reakcji na ryzyko

- właściciele ryzyka i odpowiedzialni za ryzyko

- określanie apetytu na ryzyko, tolerancja ryzyka, limity ryzyka

7. Elementy procesu zarządzania ryzykiem – monitorowanie i przegląd

- kluczowe wskaźniki ryzyka KRI; relacje z KPI

- dokumentacja procesu

8.  Show killerzy zarządzania ryzykiem

9. Podsumowanie, wnioski

 

Doświadczony menedżer. Doradca ds. rozwoju biznesu, wspierania sprzedaży i rozwoju osobistego, trener, coach, wykładowca (m.in. BMW, Lotos Air-BP, Nestle, Bosch-Siemens-Zelmer, AXA, Cyfrowy Polsat, Netia). 27-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w pracy
w renomowanych firmach polskich i zagranicznych z różnych branż w Polsce i zagranicą (m.in. Harvard, Kraft Jacobs Suchard, HBO).

Kluczowe kompetencje: zarządzanie firmami i zespołami; sprzedaż; negocjacje, obsługa Klienta, PR, etykieta w biznesie; wystąpienia publiczne; zarządzanie czasem, stresem, postawą i nawykami; realizowanie procesu rekrutacji i szkoleń; organizacja eventów. Przedsiębiorczy, myślący strategicznie.  Proaktywny, pozytywny, praktyczny.  Silna wola i niezwykła determinacja.  Naturalny, dojrzały lider.  Ambitny, z pasją, innowacyjny.  Nastawiony na cele, rozwiązania.  Analityczny, efektywny, zdolności organizacyjne.  Zorientowany na obsługę Klientów i na relacje.  „Gracz zespołowy”z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi i doświadczeniem w środowiskach wielokulturowych.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu