Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

 

1 200,00 +23% VAT

Korzyści szkolenia zarządzanie ryzykiem:​

Uczestnicy szkolenia z zarządzania ryzykiem nabędą umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceną instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

 

Szkolenie z zarządzania ryzykiem skierowane do:

 • Właścicieli firm oraz osób odpowiedzialnych za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach

 • Dyrektorów finansowych

 • Kontrolerów finansowych

 • Głównych księgowych

 • Menadżerów działu skarbu

 • Specjalistów w działach finansowych przedsiębiorstw

1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:

 • rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)

 • rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)

 • giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych

 • czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych

 • przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe

2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:

 • kontrakty terminowe FX Forward

 • opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)

 • transakcje FX Swap

3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:

 • krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych

 • transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce

 • zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych

4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:

 • umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID

 • limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)

5. Lokaty dwuwalutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową

6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)

7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?

8. Ćwiczenia praktyczne:

 • przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)

 • przykłady ekspozycji klientów:

  • transakcje FX Forward

  • transakcje FX Swap

  • opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)

  • transakcje IRS

9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym

10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Hubert Łąkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Aktualną ścieżkę kariery rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK. Szkolenia prowadzi od 2013 r.

Sam stale się doskonali, ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu