Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce

 


590,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

 • Praktyczne omówienie zagadnień związanych z czasem pracy.
 • Wskazanie zasad ustalania doby pracowniczej, dnia wolnego, niedzieli, świąt.
 • Omówienie zasad prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji casu pracy, rozliczania nadgodzin.
 • Przedstawienie wad i zalet wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy.
 • Przekazanie informacji na temat najnowszych interpretacji i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie rozliczania czasu pracy.
 • Uzmysłowienie sankcji karnych, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.

 

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników działów kadr i HR,
 • Kadry menedżerskiej,
 • Osób odpowiedzialnych za tworzenie harmonogramów i ewidencję czasu pracy.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.

2. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy

 • Szkolenia realizowane przez pracownika
 • Przerwy na karmienie dziecka
 • Zwolnienia od pracy na przeprowadzenie badań lekarskich pracownicy w ciąży
 • Czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzeniem badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy
 • Przestój
 • Przerwy na posiłek
 • Przerwy na lunch lub załatwianie prywatnych spraw
 • Dyżur
 • Czas dojazdu do pracy
 • Czas pracy w delegacji
 • Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy
 • Przerwy w przerywanym czasie pracy
 • Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy
 • Przerwa ze względu na nieodpowiednie warunki BHP

3. Normy czasu pracy

4. Dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy

5. Ustalenie wymiaru czasu pracy

6. Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu

7. Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta

8. Choroba pracownika w dniu wolnym od pracy a rozliczenie czasu pracy

9. Odpoczynek dobowy i tygodniowy

10. Systemy czasu pracy – jak wybrać najkorzystniejszy system czasu pracy?

11. Indywidualny rozkład czasu pracy

12. Okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych. Jak wprowadzić w życie regulacje związane z wydłużeniem okresu rozliczeniowego?

13. Ruchomy czas pracy – zalety i wady

14. Prawidłowe ustalenie harmonogramów czasu pracy z praktycznymi przykładami

15. Czy można zmienić harmonogram?

16. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

17. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy z praktycznymi przykładami

18. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Dodatki za godziny nadliczbowe
 • Limity pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ustalanie przekroczeń dobowych i średniotygodniowych
 • Czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu a godziny nadliczbowe

19. Praca w porze nocnej

20. Odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień

21. Nieusprawiedliwione nieobecności w pracy

22. Jak prowadzić listy obecności?

23. Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy

24. Pytania i dyskusja

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni trener praktyk, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość o specjalizacji strategie podatkowe. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Prawa Pracy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Posiada zaawansowaną znajomość programów księgowych i kadrowo - płacowych: Symfonia, Optima, Płatnik, PFRON, oraz biurowych MS Office, znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, znajomość rozliczeń z PFRON. Otrzymała certyfikat Gazety Prawnej – udział w konkursie Kadrowy Roku 2008; oraz certyfikat Auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004. Specjalizuje się w szkoleniach z prawa pracy, kadr i płac, czasu pracy i harmonogramowania. Zawodowo zajmuje się sprawami kadrowo-płacowymi, obsługuje firmy z różnych branż.

Godziny szkolenia:
9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda.
Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka.

Opłata obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult.
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie.

Termin płatności:
Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.
Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 693 333 558

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 601 832 482

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu