Zasady współdziałania pracodawców ze związkami zawodowymi

 

590,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak współdziałać ze związkami zawodowymi, by zapewnić ciągłość realizacji celów firmy. Omówione zostaną obowiązki pracodawcy wobec związków zawodowych, uprawnienia jakie zgodnie z prawem mają związki zawodowe, a także jak rozmawiać o procedurach zwolnień grupowych i indywidualnych. W sposób szczegółowy uczestnicy poznają formy ochrony prawnej działaczy związkowych oraz organizacji.

 

Szkolenie skierowane do:

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, a w szczególności przedstawicieli organizacji związkowych.

1. Warunki prawne dla utworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych.

2. Współdziałanie ze związkami zawodowymi - praktyczne zastosowanie prawa pracy:

 • kodeks pracy i jego wpływ na relacje ze związkami zawodowymi;
 • szczególna ochrona stosunku pracy – rola związków zawodowych.

3. Decyzyjna i konsultacyjna rola związków zawodowych w zakładzie pracy:

 • tworzenie i zmiana wewnętrznych regulaminów: pracy, wynagradzania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • rola związków zawodowych przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy a także zmiany warunków pracy i płacy;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy – rola związków zawodowych.

4. Układy zbiorowe pracy:

 • układy zbiorowe w systemie źródeł prawa pracy;
 • zawieranie, zmiana i wypowiadanie układów zbiorowych pracy – procedura;
 • międzyzakładowe układy zbiorowe pracy;
 • ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.

5. Szczególna ochrona reprezentantów związków zawodowych:

 • zasady wypowiadania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy;
 • przywileje związkowe – jak używać żeby nie nadużywać.

6. Spory zbiorowe:

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy;
 • procedura;
 • odpowiedzialność stron.

7. Najnowsze orzecznictwo Sądu  Najwyższego w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi.

8. Rola związków zawodowych w procedurze zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.

Sebastian Starnawski

Pracownik państwowej instytucji kontrolnej, wykładowca prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu czasu pracy (także w podmiotach medycznych), prowadzi szkolenia z zakresu prawa związkowego, obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec związków zawodowych oraz szkoli z zakresu przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników (elastyczne formy zatrudniania, odpowiedzialność porządkowa, materialna, wykroczeniowa i karna stron stosunku pracy). Ponadto, szkoli w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jak również w zakresie szkoleń społecznych inspektorów pracy.

Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe z zarządzania pracą na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy.

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504 przystanek Gotarda.
Metro: stacja Służew, a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca należy wysiąść na przystanku Orzycka.

Opłata obejmuje:

Wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult.
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie.

Termin płatności:
Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.
Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 693 333 558

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 601 832 482

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu