Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej

590,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami dotyczącymi zatrudniania, ubezpieczenia oraz opodatkowania cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli uniknąć problemów z organami podatkowymi oraz ZUS.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zdobędziesz wiedzę nt. kwestii legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce
 • poznasz procedury zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
 • dowiesz się jakie są obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
 • unikniesz konsekwencji  zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych dokumentów i spełnienia procedur

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów HR
 • Kadra menedżerska
 • Właściciele małych firm
 • Osoby zainteresowane tematem zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

1. Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce.

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:

 • obywatele Unii Europejskiej

 • obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi

 • pobyt czasowy a pobyt stały

3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce:

 • swoboda przepływu pracowników z Unii Europejskiej

 • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu

 • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia

 • ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

4. Zezwolenia na prace,  w tym prace sezonową:

 • tryb wydania, procedury

 • rodzaje zezwoleń

 • rodzaje działalności gospodarczej

 • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

5. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu:

 • nowe zasady rejestracji i przedrejestracji

6. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2017/2018:

 • definicja wykonywania pracy przez cudzoziemca

 • decyzje uproszczone jako nowa forma legalizacji zatrudnienia i pobytu

7. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych:

 • ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

 • współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

8. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji.

9. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych dokumentów:

 • sankcje wykroczeniowe wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • nowe wykroczenia i wysokość kar dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców

Sebastian Starnawski

Pracownik państwowej instytucji kontrolnej, wykładowca prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu czasu pracy (także w podmiotach medycznych), prowadzi szkolenia z zakresu prawa związkowego, obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec związków zawodowych oraz szkoli z zakresu przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników (elastyczne formy zatrudniania, odpowiedzialność porządkowa, materialna, wykroczeniowa i karna stron stosunku pracy). Ponadto, szkoli w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jak również w zakresie szkoleń społecznych inspektorów pracy.

Ukończył studia chemiczne na Politechnice Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim a także studia podyplomowe z zarządzania pracą na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy a także technicznym bezpieczeństwem pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu