Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia nastepujące po dniu bilansowym (16h)

 

e-learning
300,00

Materiały zaktualizowane.

I. Istota porównywalności sprawozdań finansowych a zasada ciągłości


II. Regulacje w rachunkowości – polskie i międzynarodowe w zakresie zmian zasad rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawiania błędów, zdarzeń następujących po dniu bilansowym

1. Regulacje ustawy o rachunkowości i KSR 7

2. Regulacje międzynarodowych standardów rachunkowości


III. Zagadnienia ogólne

1. Regulacje polskie

2. Regulacje międzynarodowe


IV. Zasady rachunkowości i ich zmiany – regulacje polskie

1. Regulacje ustawy o rachunkowości

2. Ujęcie zmian zasad rachunkowości wg KSR 7

 • Zakres regulacji KSR 7 w zakresie zmian zasad rachunkowości
  - Zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń
  - Metody wyceny aktywów i pasywów
  - Metody ustalania wyniku finansowego
  - Ujawnienia i prezentacja
 • Uzasadnienia zmian polityki rachunkowości
 • Obligatoryjne i fakultatywne zmiany zasad rachunkowości
 • Zdarzenia nie kwalifikowane jako zmiana polityki rachunkowości
  - Przyjęcie w odniesieniu do nowych zdarzeń i transakcji zasad rachunkowości różniących się od poprzednio stosowanych do podobnych, ale nie identycznych zdarzeń i transakcji - przykłady i zadania
  - Przyjęcie nowej zasady rachunkowości do zdarzeń, które uprzednio nie występowały - przykłady i zadania
  - Zmiany wysokości wartości szacunkowych - przykłady i zadania
 • Ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zmian zasad rachunkowości
  - Podejście retrospektywne
  - Kryteria zastosowania podejścia retrospektywnego
  - Ujęcie i prezentacja zmian zasad rachunkowości w podejściu retrospektywnym
 • Ujęcie zmian zasad rachunkowości w przypadku, gdy zmiany przepisówo rachunkowości powodują obligatoryjną zmianę zasad
 • Zadania i przykłady ujęcia i prezentacji zmian zasad rachunkowości


V. Wartości szacunkowe

1. Przykłady ustalenia wartości szacunkowych dla wyceny poszczególnych pozycji sprawozdawczych

2. Wymogi w zakresie weryfikacji i aktualizacji wartości szacunkowych

3. Odróżnianie zmian polityki rachunkowości od zmian wartości szacunkowych

4. Skutki zmian wartości szacunkowych

 • Podejście prospektywne ujęcia zmian wartości szacunkowych
 • Ujęcie w informacji dodatkowej i objaśnieniach

5. Zadania i przykłady


VI. Poprawianie błędów

1. Błędy popełnione w latach poprzednich

2. Istotność błędu

3. Poprawianie błędów

4. Zmiany nie stanowiące korekty błędów

5. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków korekty błędów

 • Popełnionych w bieżącym roku obrotowym
 • Popełnionych w poprzednich latach obrotowych

6. Ujawnienia w zakresie błędów

7. Zadania i przykłady


VII. Zdarzenia po dniu bilansowym

1. Zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy  - ujęcie i prezentacja

 • Istotne informacje uzyskane po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
 • Istotne informacje uzyskane po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem
 • Nieistotne informacje otrzymane po dniu bilansowym

2. Zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania: prezentacja

3. Zadania i przykłady


VIII. Porównywalność sprawozdań finansowych

1. Istota porównywalności sprawozdań finansowych a użyteczność danych sprawozdawczych

2. Zakłócenia porównywalności danych

3. Zdarzenia nie uznawane jako zakłócenia porównywalności danych

4. Dane porównawcze a dane porównywalne

5. Różne długości okresów sprawozdawczych

6. Prezentacja sprawozdania w przypadku zakłóceń porównywalności

 • Przykłady prezentacji porównywalnych danych porównawczych
 • Nieznaczna liczba porównywalnych danych porównawczych


IX. Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy regulacjami polskimi a MSSF w zakresie ujęcia i prezentacji zmian zasad rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianiu błędów, zdarzeń następujących po dniu bilansowym

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia:

 • procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 • rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 • karta dźwiękowa
 • dostęp do Internetu
 • myszka
 • klawiatura
 • system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

przeglądarka, minimalna wersja:

 • Google Chrome 30.0
 • Mozilla Firefox 25.0
 • Microsoft Internet Explorer 10
 • Apple Safari 6


Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Cena szkoleń e-learningowych:

Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym (rachunkowość 16 godz.) - Cena: 300 zł.

Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningowi. Uczestnik ma aktywny status do momentu zaliczenia testu, co jest jednoznaczne z ukończeniem szkolenia.

Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do 31.12.2018 r.

Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Sp. z o. o. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e-learningowej jest:

 1. Wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
 2. Dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę e–learningową.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia:

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę, uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. 

Etap II

Po ukończeniu kursu należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo

jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Uzyskane informacje pomogą ulepszyć ofertę kursów

i dostosować ją do Państwa oczekiwań.

Etap III

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap IV

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej lub pocztą na życzenie uczestnika szkolenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

W sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

W sprawach merytorycznych: szkolenia@pkfpolska.pl


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu