Zmiany w podatkach VAT i CIT z uwzględnieniem zapisów ustawy o tarczy antykryzysowej 2020

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej

Termin gwarantowany!

550,00 +23% VAT

1. JPK – nowa struktura

 • Zakres podmiotowy – kto i kiedy będzie zobowiązany do wysłania nowej struktury JPK_VAT?

 • Zakres nowej struktury JPK_VAT (część ewidencyjna i deklaracyjna)

 • Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.

 • Nowe zasady ewidencji VAT w formie JPK_VAT (omówienie rejestru sprzedaży i zakupów – zakres danych)

 • Kary i sankcje związane z JPK_VAT

  • Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT – obowiązek niezwłocznej korekty.

  • Sankcja 500 zł – kiedy jest wymierzana

  • Jakie są pozostałe sankcje karnoskarbowe i karne za naruszenie przepisów.

2. Nowa matryca VAT

 • Założenia i cele zmian 

 • Nowy system klasyfikacji towarów /usług 

 • Zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi

 • Wiążąca informacja stawkowa 

 • Znaczenie interpretacji indywidualnych a WIS i interpretacje statystyczne 

 • Wejście w życie i przepisy przejściowe.

3. Zmiany VAT w obrocie międzynarodowym (tzw. quick fixes)

 • Nowe zasady opodatkowania łańcuchowych transakcji transgranicznych,

 • Nowe wymogi dla magazynów call-off stock,

 • Nowe zasady dokumentowania transakcji w obrocie transgranicznym,

 • Weryfikacja kontrahentów zagranicznych a warunek stosowania stawki 0%.

4. Mechanizm podzielonej płatności 

 • Zakres przedmiotowy, omówienie załącznika nr 15 do ustawy o VAT – omówienie branżowe (w tym sposób klasyfikacji towarów / usług do MPP)

 • Zakres podmiotowy, płatności na rzecz podmiotów zagranicznych, podatnicy zwolnieni a obowiązek stosowania obligatoryjnego MPP

 • Płatności w walutach obcych a obligatoryjny MPP

 • Nowe obowiązki sprzedawcy i nabywcy towarów z załącznika nr 15

 • Sankcje i kary za niestosowanie obligatoryjnego MPP

 • Dokonywanie płatności kartami kredytowymi, przekazem, wekslem

 • Płatności na rzecz komorników/ w ramach postępowań egzekucyjnych/ płatności w ramach likwidacji szkód

 • Faktoring a split payment / płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca (na rzecz pośredników)

 • Potrącenia / kompensaty

 • Płatności zaliczkowe

 • Płatności zbiorcze

 • Rozliczenie faktur korygujących

 • Rozliczenia w okresie przejściowym

 • Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności

 • Wykorzystanie i zarządzanie środkami na rachunkach VAT

 • Omówienie wątpliwości, które nie znalazły się w objaśnieniach MF ws obligatoryjnego MPP

5. Biała lista VAT

 • Zakres danych w wykazie

 • Rachunki wirtualne / wewnętrzne banków/ płatności faktoringowe/ spłaty kredytów/rachunki powiernicze/ płatności na rzecz pośredników/ płatności kartą

 • Płatności na rzecz podmiotów zagranicznych

 • Sankcje i kary za niestosowanie Białej Listy (w tym wpływ na należytą staranność, NKUPy, solidarna odpowiedzialność)

 • Jak się zabezpieczyć w przypadku braku płatności na rachunki spoza Białej Listy

 • Moment sprawdzenia kontrahenta w wykazie

6. Podatek CIT i PIT

 • Zmiany w cenach transferowych

 • Rejestr beneficjentów rzeczywistych

 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).

 • Mikrorachunek we wpłatach podatkowych CIT.

 • Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych).

 • Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020 r.

 • Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 27-letnim doświadczeniem w biznesie,  ekonomista i certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych. Specjalizuje się m.in. w zakresie prawa pracy, kadrach i płacach, analizie ekonomiczno - finansowej, rachunkowości,  inwentaryzacji, środków trwałych, ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania kosztami i finansami, systemów ekonomicznych, podatków, zarządzania strategicznego, Lean Accounting, controllingu, audytu i zarządzania ryzykiem czy MSR i MSSF.

Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia: 09:00 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu