Jak przygotować firmę do PPK – praktyczne aspekty organizacyjne, finansowe, księgowe i HR - Poznań

 

Partner merytoryczny:

 

 


590,00 +23% VAT

Obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmuje wszystkich pracodawców. Termin obowiązywania tego obowiązku jest zróżnicowany i zależy od ilości osób zatrudnionych.

-od 1.07.2019 roku dla pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób

-od 1.01.2020 roku dla pracodawców zatrudniających od 50-249 osób

-od 1.07.2020 roku dla pracodawców zatrudniających od 20-49 osób

-od 1.01.2021 roku dla pozostałych pracodawców, w tym jednostek i zakładów budżetowych.

Wdrożenie programu PPK w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników. Konieczne jest dokonanie w porozumieniu z załogą wyboru firmy zarządzającej i prowadzącej rachunki pracowników związanych z PPK.

 

Pracodawco, czy wiesz:

- czy i od kiedy masz obowiązek wdrożenia PPK w swojej firmie?

-jak liczyć osoby zatrudnione dla ustalenia daty tego obowiązku?

-jak w porozumieniu z załogą – dokonać wyboru firmy zarządzającej i jakie są jej zadania?

-z jakimi kosztami musisz się liczyć w związku z wdrożeniem PPK ?

-jakie korzyści otrzymają Twoi pracownicy?

-czy konieczne są zmiany w systemach kadrowo płacowych?

-jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w związku z wdrożeniem PPK

-jakie są sankcje dla pracodawcy ?

 

Szkolenie adresujemy szczególnie do:

-dyrektorów finansowych

-głównych księgowych i pracowników pionów finansowych

-dyrektorów personalnych, osób odpowiedzialnych za HR

-pracowników działów kadr i płac

-reprezentantów załogi

 

Partnerzy:

   

I. PPK, dlaczego, kiedy, po co, kto na tym zyska?

 1. Dlaczego PPK?

 2. Moment obowiązku, schemat wdrożenia PPK

 3. Zatrudniony, pracodawca - prawa i obowiązki

 4. Jak wysokie składki będzie odprowadzał pracodawca

 5. Wysokość wpłat pracownika

 6. Wpłata powitalna i dopłata roczna od Skarbu Państwa

 7. Na jakich zasadach będzie można wypłacić środki z PPK

II. Zarządzanie PPK, zasady inwestowania:

 1. Czym zajmuje się instytucja finansowa – kto może zarządzać PPK,

 2. Wybór firmy zarządzającej – kryteria wyboru

 3. Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK

 4. Zasady inwestowania PPK – fundusze zdefiniowanej daty

 5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

 6. Zmiana zarządzającego PPK

III. Co pracodawca powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej – polityka PPK w firmie

 1. Analiza przedwdrożeniowa – kryteria oceny akceptowalnych kosztów pracodawcy versus polityka HR

 2. Procesy obsługi PPK w przedsiębiorstwie

 3. Zmiany w regulaminach organizacyjnych, zakresach czynności, regulaminach wynagrodzeń

 4. Procedury wewnętrzne związane z administrowaniem PPK w przedsiębiorstwie

 5. Projekt polityki PPK u pracodawcy, co przygotować do rozmów ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi

 6. Procedury wyboru reprezentacji załogi, reprezentatywność związków zawodowych

 7. Polityka informacyjna o PPK w stosunku do pracowników

IV. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne

 1. Informacje dla osób zatrudnionych

 2. Informacja dla instytucji finansowych i nadzoru

 3. Umowy o prowadzenie PPK – aktualizacja danych  o uczestnikach

V. Naliczanie wpłat do PPK

 1. Za kogo naliczamy wpłaty do PPK

 2. Terminy naliczania wpłat do PPK

 3. Podstawa naliczania wpłat do PPK

 4. Potrącenia z wpłat do PPK

 5. Rezygnacja z wpłat do PPK

 6. Wysokość wpłat do PPK

 7. Zwolnienia z wpłat do PPK

 8. Zmiany wysokości wpłat do PPK

 9. Obowiązki pracodawcy związane z naliczaniem i dokonywaniem wpłat do PPK

VI. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?

 1. Jakie zmiany w listach płac?

 2. Jakie  zmiany w formatkach kontrolingowych i systemach rachunkowości finansowej i zarządczej?

 3. System raportowania do instytucji finansowej, pracowników, organów nadzoru

 4. Opracowanie formatek/wzorów druków kadrowych dla pracowników i pracodawcy

 5. Dokumentacja PPK – co to jest i jak ją tworzyć?

VII. Opodatkowanie PPK i inne daniny

 1. PPK a podstawa składek ZUS

 2. Z punktu widzenia pracownika - opodatkowanie bieżące PIT, podatek od zysków kapitałowych, podatek od spadków i darowizn

 3. PPK w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy

VIII. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika

 1. Informacje, formularze związane z uczestnictwem w PPK

 2. Decyzje pracownika i ich ujęcie w dokumentacji PPK

 3. Umowa o prowadzenie PPK

 4. Naliczanie wpłat

 5. Transfer środków zgromadzonych przez pracownika

IX. Zmiany umów o zamówienia publiczne - po wdrożeniu PPK

 1. Możliwość renegocjacji umowy

 2. Schemat działań wykonawcy w stosunku do zamawiającego

X. Podsumowanie-  runda pytań i odpowiedzi z udziałem ekspertów

Eksperci PKF:

Ewa Jakubczyk-Cały

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorsko – konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie  przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. 

W swojej firmie wdrażała, jako jeden z pierwszych pracodawców, Pracownicze Plany Emerytalne. 

Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016, Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autorka materiałów szkoleniowych i licznych publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Paweł Sobkiewicz

Ekspert rynku kapitałowego z wieloletnim stażem.  Posiada doświadczenie w obszarze oferowania papierów wartościowych, przeprowadzania procesów inwestycyjnych, prywatyzacyjnych oraz fuzji i przejęć.

Pracował m.in. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Domu Maklerskim BGK S.A. Był Wiceprezesem Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital Partners S.A. oraz  Partnerem Zarządzającym HBI Ventures Sp. z o.o.

Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył również studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w obrotu papierami wartościowymi.

Zasiadał i zasiada w licznych radach nadzorczych i komitetach audytu spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych. Jest Członkiem Rady Autoryzowanych Doradców przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ekspert PFR Portal PKF:

Mateusz Kozłowski
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany szkoleniowiec - absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Ukończył studia podyplomowe z zakresu IT. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w departamentach sprzedaży i obsługi klienta instytucji finansowych. Zarządzał, wdrażał i szkolił pracowników na różnych szczeblach administracyjnych. Przez ostatnie 6 lat specjalizował się w działach finansowania przedsiębiorstw. Od marca 2019 Regionalny Ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami odpowiedzialny za region wielkopolski, lubuski i zachodniopomorski. Zainteresowania: prognozowanie społeczno-gospodarcze, informatyka ogólna i ekonomiczna.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • 10% dla Klientów PKF Consult
 • w przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób z tej samej firmy, przysługuje 10% rabat dla drugiej i kolejnych osób

Rabaty nie sumują się.

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Wszelkie informacje organizacyjne otrzymają Państwo drogą mailową wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu