Wymogi PIBR

- dotyczące udziału w szkoleniach w latach 2021 - 2023

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. przepisy nakładają obowiązek doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i nie wykonujących zawód. Liczba godzin w 3-letnim okresie rozliczeniowym (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.) wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do zrealizowania minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym:

  • co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin samokształcenia.

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku zrealizować co najmniej 24 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny samokształcenia). 
Dodatkowo biegły rewident jest zobowiązany uzupełnić wykonane minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

#PIBR