Szkolenia dla biegłych

Szkolimy Biegłych rewidentów od ponad 20 lat! PKF Consult od ponad 20 lat posiada zgodę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) na przeprowadzanie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.Jesteśmy Liderem szkoleń e-learningowych dla biegłych rewidentów w Polsce.Na szkoleniach obligatoryjnych trenerzy przygotowują i korzystają z autorskich materiałów szkoleniowych dzięki czemu interpretacja omawianych na szkoleniach zagadnień jest zawsze z pierwszej ręki.W zmiennych warunkach rynkowych, gospodarczych i prawnych obligatoryjne szkolenia biegłych rewidentów stają się fundamentem do wykonywania zawodu, ale też sprawowania funkcji Prezesa, Dyrektora Finansowego, Controllingu oraz Księgowości. więcej

KATEGORIE

Wiemy, że praca biegłego rewidenta to kompetencje z pogranicza wielu obszarów. 

Przede wszystkim z zakresu finansów w tym rewizji finansowej, MSSF (IFRS) oraz instrumentów finansowych, rachunkowości, podatków, prawa (szczególnie Kodeksu spółek handlowych i ustaw podatkowych) a nawet Governance, Compliance i AML. 

Świat VUCA, w którym żyjemy, środowisko nieustannych zmian powoduje, że praca biegłego rewidenta z roku na rok staje się coraz bardziej wymagająca. Szkolenia obligatoryjne w PKF to wsparcie w pracy i jednocześnie szybka, praktyczna aktualizacja wiedzy biegłego rewidenta. 

Wymogi PIBR dotyczące udziału w szkoleniach obligatoryjnych w latach 2021 - 2023 

Dokształcanie się obejmuje łącznie 72 godziny (w tym nie więcej niż 24 godziny samokształcenia) w okresie trzech lat, w którym wykonywane są szkolenia. Biegły rewident ma obowiązek dokształcić się poprzez szkolenia obligatoryjne, w każdym roku co najmniej 24 godziny (w tym nie więcej niż 8 godzin samokształcenia). 

Dodatkowo szkolenie obligatoryjne biegłych rewidentów powinno trwać minimum 48 godzin (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. przepisy nakładają obowiązek doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i nie wykonujących zawód. Liczba godzin w 3-letnim okresie rozliczeniowym (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.) wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin samokształcenia.

Biegli rewidenci, szkolenia obligatoryjne są zobowiązani realizować w każdym roku kalendarzowym, jako minimalną liczbę godzin doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym: 

 • co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin samokształcenia.

Nowe tematy szkoleń obligatoryjnych dla biegłego rewidenta w 2021 roku w PKF Consult

 • Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości
 • Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym
 • Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych
 • Kryptoaktywa w sprawozdaniu finansowym
 • Prace badawczo rozwojowe – aspekty bilansowe i podatkowe
 • Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego – praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP.

Zapewniamy autorskie, kompleksowo opracowane materiały szkoleniowe. 

Biegły rewidencie! Zapisując się jednorazowo na 32 godziny szkoleń obligatoryjnych w 2021 roku otrzymasz 15% rabatu na całe zamówienie. 

Formy szkoleń obligatoryjnych w PKF Consult

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów e-learning

 • Szkolenie zamieszczone na platformie e-learningowej
 • Uczestniczysz w szkoleniu, gdy masz na to czas
 • Z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie
 • Najwyższa jakość materiałów szkoleniowych
 • Pracownicy PKF zgłaszają ukończenie szkolenia do PIBR

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów on-line

 • Na żywo z Trenerem za pośrednictwem platformy MS Teams, albo Click Meeting
 • Z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie
 • Case study z pracy biegłego rewidenta
 • Najwyższa jakość materiałów szkoleniowych
 • Pracownicy PKF zgłaszają ukończenie szkolenia do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów stacjonarne

 • Obecnie ze względu na pandemię COVID-19 zapraszamy na szkolenia na żywo z trenerem w wersji on-line.
 • Na żywo w sali wykładowej z Trenerem (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź, Wrocław)
 • Najwyższa jakość materiałów szkoleniowych
 • Case study z pracy biegłego rewidenta
 • Możliwość networkingu w przerwie szkolenia
 • Pracownicy PKF zgłaszają ukończenie szkolenia do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów wyjazdowe

 • Szkolenie obligatoryjne w najpiękniejszych miejscach świata
 • Case study z pracy biegłego rewidenta
 • Możliwość networkingu podczas całej podróży
 • Najwyższa jakość materiałów szkoleniowych
 • Pracownicy PKF zgłaszają ukończenie szkolenia do PIBR

Samokształcenie

 • Wybierasz spośród listy ponad 30 szkoleń
 • Tematy szkoleń związane z pracą biegłego rewidenta
 • Najwyższa jakość materiałów szkoleniowych
 • Zarówno on-line jak i stacjonarnie w sali wykładowej (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź, Wrocław)
 • Biegły rewident samodzielnie zgłasza uczestnictwo w samokształceniu do PIBR