O nas

Od 20 lat oferujemy Państwu szeroki zakres szkoleń. Zapewniamy dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, prawa, Business Intelligence, bezpieczeństwa informacji, kadr i płac oraz umiejętności miękkich.

1

1 miejsce


Jesteśmy liderem szkoleń
e-learningowych dla biegłych rewidentów

25

0


Od tylu lat szkolimy
w Centrum Edukacji PKF

53

0


Z tyloma trenerami współpracujemy

230

0


Tyle osób pracuje w PKF
biegli rewidenci, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, analitycy finansowi, główne księgowe/księgowi

31000

0


Tyle osób uczestniczyło już w naszych szkoleniach

500

0


Co roku tylu biegłych korzysta z naszych szkoleń obligatoryjnych

Centrum Edukacji jest częścią grupy PKF Consult świadczącej usługi

 • Audytu sprawozdań finansowych, w tym wsparcia przy MSSF (IFRS), Kontrola i nadzór wewnętrzny, przegląd sprawozdań finansowych
 • Konsultingu w tym wsparcia w zakresie restrukturyzacji, biznesplanu, analizy finansowej przedsiębiorstwa, due diligence
 • Doradztwa podatkowego i prawnego w zakresie  podatku VAT, CIT, PIT, Cen Transferowych, Wsparcie przy kontroli podatkowej, zakładanie spółek i oddziałów, M&A podziały i przekształcenia spółek
 • Doradztwo w zakresie Rynku Kapitałowego w tym usługi doradcze dla JZP, relacje inwestorskie, obsługę transakcji typu IPO / SPO
 • Outsourcing księgowości oraz kadr i płac w tym rachunkowość zarządcza i controlling, analiza warunków dla kontynuacji działalności spółki.
 • Zarządzanie procesami w tym projektowanie procesów zarządczych, controllingowych i systemowych, wsparcie w zakresie wdrażania i wyboru systemu ERP.

Centrum Edukacji PKF posiada Certyfikat Jakości Standard Usługi Szkoleniowej SUS 2.0 oraz jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Instytucje szkoleniowe, które odznaczają się certyfikatami umożliwiają swoim Klientom dostęp do środków unijnych z EFS za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Trenerami Centrum Edukacji są Eksperci, którzy wiedzę teoretyczną każdego dnia swojej pracy przekładają na praktykę. Wszystko zgodnie z zasadą Ludwiga Boltzmanna „Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.”

Uczestnicy szkoleń w PKF Consult podczas szkoleń zyskują różne spojrzenia na omawiane kwestie i możliwość dotarcia do celów biznesowych swojej Firmy za pomocą różnych dróg. 

 

Nasze wartości stanowią trzy filary

KOMPETENCJE

Sztuką jest wyjaśnienie skomplikowanych zagadnień z analizy finansowej, podatków oraz rachunkowości w prosty sposób. Dzięki temu, że naszymi trenerami są praktycy - Doradcy Podatkowi, Biegli Rewidenci, Trenerzy umiejętności miękkich na szkoleniach nie tylko uczysz się wybranych zagadnień, ale przede wszystkim wiesz jak postępować w codziennych sytuacjach w pracy.

ETYKA

Jakość i rzetelność informacji finansowej jest priorytetem budowy zaufania w biznesie. Szkolenia związane z rachunkowością, rewizją finansową, zarządzaniem ryzykiem oraz podatkami oraz innych dziedzin prowadzą trenerzy pokazując szanse i zagrożenia prowadzenia działalności gospodarczej w zmiennych warunkach rynkowych. 

Gdy wyniki prowadzonej Firmy nie są dobre, to występuje „pokusa” aby trikami księgowymi wykazać lepszy, niż w rzeczywistości obraz spółki. Szkolenia z analizy finansowej, AML (przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu) oraz wpływu ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania sprawozdania finansowego i jego przebieg mają zapewnić uczestnikom właściwe narzędzia w czasie zawirowań gospodarczych i prawnych. 

JAKOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ

Otwarta komunikacja naszym zdaniem to klucz do efektywnego szkolenia. 

Ustalamy cele, a potem wspólnie je osiągamy. Po szkoleniu oferujemy pakiet konsultacji telefonicznych, bądź wideokonferencji z trenerem dzięki czemu nie pozostaniesz bez odpowiedzi na pojawiające się pytania. 

Zapewniamy, że jeśli nie będziemy przekonani, że szkolenie spełni oczekiwania odbiorców, otwarcie Ci o tym powiemy. 

 • Wierzymy, że skuteczne szkolenie obligatoryjne to nie tylko rzetelna wiedza. Praktyczne szkolenie biegłego rewidenta wpływa na sprawozdanie finansowe, a co za tym idzie dobre decyzje oraz na przyszłość i sprawne funkcjonowanie wielu spółek.  
   
 • Wierzymy, że szkolenie finanse dla finansistów podczas którego odpowiadamy na pytanie: „Jak czytać sprawozdanie finansowe firmy?” zapewnia przede wszystkim sprawną komunikację między księgowymi, a pracownikami działów niefinansowych. 
   
 • Wierzymy, że dobre szkolenia z analizy finansowej, controllingu oraz cyberbezpieczeństwa zapewnią przede wszystkim bezpieczeństwo podczas codziennej pracy uczestników.
   
 • Wierzymy, że szkolenie ze zmian w podatkach szczególnie VAT, CIT i PIT, to pewność stosowania aktualnych przepisów w pracy naszych Klientów i odpowiedź na wszystkie, nawet te najbardziej zawiłe pytania.
   
 • Wierzymy, że dobre szkolenie z umiejętności miękkich sprawia, że współpraca w środowisku pracy staje się łatwiejsza, pozwalając uczestnikom naszych szkoleń szybciej osiągnąć cele biznesowe.
   
 • Polska stała się trzecim eksporterem do Niemiec. Wierzymy, że szkolenie „Podatki w Niemczech” pozwala polskim przedsiębiorcom na rozwijanie swoich firm również poza granicami Polski.