Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte są prowadzone w formie warsztatu podczas którego uczestnik nabywa wiedzę, jak i otrzymuje odpowiedzi na pytania z zakresu swojej codziennej pracy. Dzięki temu odnosi lepsze wyniki i szybciej awansuje w ramach Firmy. Wiedza praktyczna ukazana w interesujący sposób podczas szkolenia otwartego pozwala uczestnikowi uczyć się nowych zagadnień, a także aktualizować wiedzę, którą potem łatwo przełoży na praktykę. Szkolenia otwarte to też sprawna organizacja i komunikacja pracowników Centrum Edukacji z uczestnikami szkoleń oraz fachowe doradztwo. Efektywne szkolenie otwarte to także sprawny przepływ informacji, wysokiej jakości estetyczne materiały szkoleniowe i zaświadczenia, które każdy uczestnik otrzymuje po szkoleniu. Praktyczne szkolenie otwarte on-line jak i stacjonarne pozwoli naszym Klientom przekuć wiedzę w sukces zgodnie z hasłem PKF Consult: „Sukces tworzą ludzie, dlatego dbamy o Twój rozwój”. Praktyczne szkolenia otwarte w PKF Consult to podstawa zdobywania wiedzy, którą każdy uczestnik będzie mógł przełożyć na praktykę swojej pracy.  więcej

KATEGORIE

Podstawą efektywnego szkolenia otwartego jest osoba Trenera. 

Trenerzy prowadzący szkolenia otwarte w PKF Consult to praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe. Każdego dnia swojej pracy przekładają teorię i zdobyte doświadczenie na wiedzę przekazywaną uczestnikom. 

Zastanawiasz się jakie szkolenie otwarte będzie odpowiednie dla Ciebie? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy i doradzimy w dokonaniu właściwego wyboru. 

Gdzie organizujemy szkolenia otwarte?

Szkolenia otwarte organizujemy stacjonarnie w największych miastach Polski: w Warszawie, w Łodzi, w Gdańsku, we Wrocławiu, w Katowicach, w Poznaniu i w Opolu. Uczestnicy coraz chętniej korzystają ze szkoleń otwartych online, które realizujemy za pomocą za pomocą MS Teams oraz ClickMeeting.

Zapraszamy na szkolenia otwarte, które organizujemy w formie warsztatów połączonych z częścią wykładową np. ze zmian w podatkach (CIT, VAT, PIT), prawa pracy (mobbingu, zmiany w Kodeksie pracy), finanse dla niefinansistów i innych.

Jak wybrać szkolenie otwarte?

Wybór szkolenia otwartego nie jest tak prosty, jak się wydaje…

Dobry kurs oraz szkolenie otwarte powinny być dedykowane odpowiedniej grupie odbiorców.
Przed wyborem odpowiedniego szkolenia otwartego zapoznaj się z sekcjami „Informacje o szkoleniu” gdzie znajdziesz cel szkolenia, korzyści dla uczestnika oraz adresatów szkolenia. Zapoznaj się również z programem szkolenia, aby zweryfikować, że wiedza, którą przekażemy na szkoleniu będzie dostosowana do Twoich potrzeb. Zachęcamy również do przeczytania informacji o Wykładowcy (Trenerze) oraz warunków uczestnictwa gdzie znajdziesz informacje organizacyjne o szkoleniu otwartym.

A co jeśli nie znajdę właściwego szkolenia dla siebie? 

Napisz do nas. Współpracujemy prawie z 100. Trenerami, mamy ponad 20 lat doświadczenia w szkoleniach zatem jest duża szansa, że nasze drogi szkoleniowe się zejdą.

KATEGORIE SZKOLEŃ OTWARTYCH

Szkolenia z finansów i rachunkowości

Żyjemy w niestabilnych czasach. Rzetelność danych finansowych przekłada się na dobre decyzje dotyczące całej firmy. Znajomość zasad rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Finanse i rachunkowość to również szkolenia związane z ryzykiem działalności przedsiębiorstwa, a przede wszystkim zrozumienie istoty ryzyka oraz szkolenia związane z zarządzaniem ryzykiem.

Podczas pandemii COVID-19 wiele firm nie osiągnęło satysfakcjonujących wyników finansowych. Powoduje to ryzyko pokazania lepszego, niż rzeczywistego obrazu spółki. Rzetelność informacji finansowych to postawa do budowania zaufania w biznesie. Szkolenie otwarte z finansów i rachunkowości ma na celu przygotowanie osoby biorącej w nim udział do rozpoznania wpływu ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa, na proces akceptacji badania biegłego rewidenta oraz jego przebieg, a także wszystkie aspekty praktyczne i formalnoprawne dzięki którym będą potrafili właściwie zareagować podczas codziennej pracy.

Warto usystematyzować swoją wiedzę i kontynuować kształcenie dzięki szkoleniom otwartym: Wykrywanie i zapobieganie fałszerstwom w sprawozdaniu finansowym, a także przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie z analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwoli uczestnikom reagować widząc „kreatywne” zapisy księgowe. Warto też, aby osoby nie posiadające wykształcenia zdobyły podstawową wiedzę finansową. Jest to możliwe dzięki szkoleniu otwartym Finanse dla niefinansistów. Uczestnicy otrzymują wiedzę, doświadczenie oraz ćwiczenia dostosowane do osób, które nie posiadają wykształcenia finansowego.

Szkolenia z prawa i podatków

W Polsce każdego roku drukowane jest kilkanaście tysięcy stron maszynopisu nowego prawa. Aby zapoznać się ze wszystkim i poznać zmiany w prawie należałoby kilka godzin dziennie czytać zmieniające się przepisy prawne. Rozwiązaniem są szkolenia w zakresu prawa, w tym gałęzi, która zmienia się najczęściej – prawa podatkowego. Przekazanie praktycznej esencji zdań w połączeniu z praktycznym case study są podstawą do podejmowania dobrych decyzji podczas pracy naszych uczestników. Nieustanne zmiany w ustawie PIT, CIT, VAT oraz innych powodują konieczność ciągłej aktualizacji wiedzy i uczestniczenia w szkoleniach podatkowych.

Na szkoleniach otwartych uczestnicy poznają zmiany w prawie i podatkach ze strony codziennej pracy, dzięki czemu łatwiej zastosują przekazaną wiedzę w praktyce. Na szkoleniu dowiadują się jakie zmiany zaszły w podatku VAT, PIT, CIT w trakcie oraz na przełomie roku. Szkolenia ze zmian w podatkach oraz z rozliczeń podatkowych pozwalają poznać nowelizacje aktów prawnych i nowe przepisy prawne w sposób przystępny i uporządkowany.

Szkolenia z kadr i płac

Każdy uczestnik naszych szkoleń inaczej patrzy na Prawo pracy oraz zagadnienia związane z kadrami i płacami i właśnie dlatego przygotowaliśmy m.in. dedykowane szkolenie Prawo pracy dla Managerów na którym menedżerowie otrzymują kompleksową wiedzę na temat praw i obowiązków kadry menedżerskiej. Szkolenie otwarte dla zarządzających uwzględnia też aktualne zmiany w prawie pracy oraz w samym Kodeksie pracy. Walorem szkolenia jest część o mobbingu i jego zapobieganiu, a także o dyscyplinowaniu pracowników. Całość dopełnia część o rozwiązywaniu umów o pracę.

Dla Kadrowych i Głównych Kadrowych przygotowaliśmy specjalistyczny kurs kadry i płace który obejmuje pełny zakres najnowszych zmian w prawie pracy. Na szkoleniu omawiamy zagadnienia związane z płacą minimalną, zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas szkolenia poruszamy też tematykę zgłoszeń do ZUS, a także zagadnienia związane z pracą zdalną. Wszystko dostosowane co codziennej pracy kadrowej.

Szkolenia z zarządzania 

Szkolenia z Zarządzania w dzisiejszym czasie zyskują na znaczeniu. Firmy coraz większą uwagę przykładają do właściwego zarządzania firmą, zasobami oraz czasem pracowników. To nie wszystko… zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, zarządzanie personelem, jak również szkolenia z GRC (Governance Risk and Compliance) oraz zarządzanie ryzykiem walutowym to tematy szkoleń, które zyskują na znaczeniu zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętych szkoleń dla Firm i Instytucji.

Warto rozważyć szkolenie z zarządzania dla Dyrektorów, Kierowników i Menedżerów w którym tematem przewodnim będzie określenie Lidera i jego roli w procesie zmiany, a także funkcji zespołu podczas zmiany i skoordynowanie tego wraz z pracą zdalną, która zwłaszcza podczas pandemii nastręcza wiele dodatkowych wyzwań dla kadr zarządzających personelem.

Szkolenia z bezpieczeństwa i analizy danych

Poruszanie się w cyberprzestrzeni to dla wielu użytkowników Internetu stąpanie po kruchym lodzie. Żyjemy w czasach, w których coraz większej ilości przestępstw dokonuje się w Internecie, a szkolenie z ochrony przed cyberatakami stało się obowiązkiem każdego i każdej z nas w trosce o bezpieczeństwo danych zarówno firmy, jak i własnych. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa, pracownicy IT chcą tak aktualizować swoją wiedzę, aby podczas szkoleń uzyskać odpowiedź na pytanie: „Jak ochronić firmę przez cyberatakami?”.

W związku z tym szkolenia otwarte związane z zapobieganiem cyberprzestępczości, a także odnośnie cyberbezpieczeństwa nieustannie zyskują na znaczeniu.

Szkolenia z rozwoju osobistego

Szkolenia otwarte z rozwoju osobistego w PKF to duże wyzwanie w czasach zmierzających do home office (pracy zdalnej). Dbanie o motywowanie, rozwój i zaangażowanie pracowników podczas pracy, a także szkolenia z komunikacji międzyludzkiej i współpracy w zespole powodują, że pracownicy wykonują swoją pracę efektywniej osiągając lepsze wyniki, lepiej ze sobą współpracują oraz dzięki tak dobrej komunikacji w zespole współczynnik rotacji personelu jest niższy, niż w innych firmach. Szkolenia z umiejętności miękkich w PKF to wiedza praktyczna, która jest przydatna zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Szkolenia to nie tylko przekazywanie wiedzy to też trening umiejętności z zakresu negocjacji, asertywności oparty na codziennych sytuacjach z pracy uczestników, dzięki czemu szkolenie otwarte przypomina praktyczny warsztat. Szkolenie otwarte to nie tylko wzmacnianie umiejętności miękkich – to również zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym dla pracownika… nasze szkolenia to też zapobieganie wypaleniu zawodowemu, a także umożliwienie zachowanie spokoju i równowagi. W efekcie – uczestnicy skuteczniej zarządzają swoimi emocjami i stresem.