Dane rejestrowe

Centrum Edukacji PKF

Centrum Edukacji PKF
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Adres siedziby 
ul. Orzycka 6 lok. 1 b, 02-695 Warszawa

Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 579479
NIP 521-052-77-10
REGON 010143080

Numer konta bankowego
46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Legal disclaimer
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wchodzi w skład Grupy PKF Consult, do której należy również PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k. oraz PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest firmą członkowską rodziny firm PKF International Limited, rodziny niezależnych pod względem prawnym firm, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek firmę członkowską i/lub firmę korespondencyjną bądź firmy członkowskie i/lub korespondencyjne.