Waldemar Majek FCCA CIA

Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, standardów badania, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego – do niedawna także jako konsultant Banku Światowego. Obecnie głównie świadczy usługi doradcze, jak i przeprowadza szkolenia z zakresu badania sprawozdań finansowych, metodologii audytu i kontroli wewnętrznej, Ustawy Sarbanes-Oxley. Jest również współautorem książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”.
Jest wykładowcą na studiach dziennych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Udziela się społecznie w pracach Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, a także pełni w Towarzystwie rolę Prezesa Zarządu.
Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych (Assurance and Business Advisory Services) nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż. Współuczestniczył i zarządzał projektami doradczymi w zakresie wsparcia audytu wewnętrznego, funkcji compliance, wdrożenia Ustawy Sarbanes-Oxley, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie potencjalnego oszustwa (forensic services) oraz wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member. W latach 2007-2012 był członkiem Komitetu Wykonawczego i wiceprezydentem ACCA w Polsce. Był również członkiem międzynarodowego ACCA Auditing Committee. Jednocześnie posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator).


Zobacz także

Ewa Jakubczyk-Cały
Partner Zarządzający PKF Consult. Biegła rewident

Ekspertka w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w dor (...)


czytaj dalej »
Mariusz Kuciński
Biegły rewident, Partner PKF Consult

Wykładowca w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, konsolidacja sprawozdań finansowych i rewizji finansowej, standardy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, planowanie badania sprawozdań finansowych, inne usł (...)


czytaj dalej »
Agnieszka Chamera
Wiceprezes Zarządu, Doradca Podatkowy nr 10220

Z PKF Consult związana od 1999 roku. Specjalistka w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, w tym między innymi problemów na styku prawa cywilnego i handlowego z prawem podatkowym. Posiada bog (...)


czytaj dalej »
Marzena Błogosz
Biegła rewident numer 12828

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody ilościowe i systemy informacyjne. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rewizji finansowej, rachunkowości oraz dokumentacji audytowej (...)


czytaj dalej »
Rafał Barycki
Partner PKF Consult. Biegły rewident nr 10744

Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań (...)


czytaj dalej »
Teresa Fołta
Ekonomistka, biegła rewident nr rej. 870

W PKF Consult Menedżer Zarządzający w Centrum Kontroli Jakości. Poprzednio Członek Zarządu REWIKS Sp. z o.o. Posiada szerokie doświadczenie w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym jednostek wielozakładowych. (...)


czytaj dalej »
Edyta Duczyńska
Doradca Podatkowy nr 2124

Z wykształcenia prawniczka oraz ekonomistka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów (...)


czytaj dalej »
Agnieszka Królak
Biegła rewident

Biegły rewident i ekspert z zakresu rachunkowości z ponad 25 letnim praktycznym doświadczeniem. Ekspert w dziedzinie MSSF/ IFRS, controllingu, podatków, audytu. Doświadczony menedżer i ekspert w obszarze reorganizacji i restrukturyzacji w instytu (...)


czytaj dalej »