Wiesław Leśniewski

Biegły rewident, Członek PIBR, wspólnik i Wiceprezes Zarządu firmy Biuro Audytorskie SADREN Sp. z o.o. w Warszawie, z wykształcenia inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 2001 r. zajmuje się zagadnieniami etyki zawodowej biegłych rewidentów, jako członek Komisji etyki KRBR oraz przedstawiciel KIBR w Grupie roboczej ds. etyki FEE (do czasu wystąpienia PIBR z FEE – Accountancy Europe).

Autor podręcznika do szkolenia obligatoryjnego „Etyka biegłego rewidenta w prawie i praktyce (Wydanie KIBR 2009 r.), współautor podręcznika „Kodeks etyki zawodowej – zadania sytuacyjne” dla tematu „Niezależność zawodowa” (Wydanie KIBR 2003 r.). Autor artykułów nt etyki w biuletynie BDO w 2013 r.Prowadził szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów nt. :Normy wykonywania zawodu i nowe zasady etyki w Polsce a MSRF” (StKwP O/Waszawa 2003), „Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce” (StKwP O/Gdańsk 2009), „Zasady etyki w praktyce –nowelizacja Kodeksu etyki IFAC” (PIBR O/Kraków 2019).
Autor prezentacji na temat etyki podczas DKA w Jachrance, dla Oddziału warszawskiego i poznańskiego KIBR, szkoleń dla KRD i KSD w Kórniku, KNA (2016).


Zobacz także

Ewa Jakubczyk-Cały
Partner Zarządzający PKF Consult. Biegła rewident

Ekspertka w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w dor (...)


czytaj dalej »
Mariusz Kuciński
Biegły rewident, Partner PKF Consult

Wykładowca w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, konsolidacja sprawozdań finansowych i rewizji finansowej, standardy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, planowanie badania sprawozdań finansowych, inne usł (...)


czytaj dalej »
Agnieszka Chamera
Wiceprezes Zarządu, Doradca Podatkowy nr 10220

Z PKF Consult związana od 1999 roku. Specjalistka w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, w tym między innymi problemów na styku prawa cywilnego i handlowego z prawem podatkowym. Posiada bog (...)


czytaj dalej »
Marzena Błogosz
Biegła rewident numer 12828

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody ilościowe i systemy informacyjne. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rewizji finansowej, rachunkowości oraz dokumentacji audytowej (...)


czytaj dalej »
Rafał Barycki
Partner PKF Consult. Biegły rewident nr 10744

Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań (...)


czytaj dalej »
Teresa Fołta
Ekonomistka, biegła rewident nr rej. 870

W PKF Consult Menedżer Zarządzający w Centrum Kontroli Jakości. Poprzednio Członek Zarządu REWIKS Sp. z o.o. Posiada szerokie doświadczenie w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym jednostek wielozakładowych. (...)


czytaj dalej »
Edyta Duczyńska
Doradca Podatkowy nr 2124

Z wykształcenia prawniczka oraz ekonomistka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów (...)


czytaj dalej »
Agnieszka Królak
Biegła rewident

Biegły rewident i ekspert z zakresu rachunkowości z ponad 25 letnim praktycznym doświadczeniem. Ekspert w dziedzinie MSSF/ IFRS, controllingu, podatków, audytu. Doświadczony menedżer i ekspert w obszarze reorganizacji i restrukturyzacji w instytu (...)


czytaj dalej »