// Obligatoryjne  

Moduł 26. Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

• Uzyskanie wiedzy na temat zasad zabezpieczania danych przechowywanych w postaci elektronicznej.
• Uzyskanie wiedzy na temat wymów prawnych w kontekście ochrony danych.
• Poznanie zasad jak należy tworzyć i przechowywać elektroniczną dokumentację badania.
 

Organizacja bezpiecznego systemu informatycznego w firmie audytorskiej.

1. Rekomendacje dotyczące polityki bezpieczeństwa firmy audytorskiej w obszarze IT:

  a. „drogowskaz bezpieczeństwa informacji” – norma ISO/IEC 27001, COBIT, NIST, regulacje prawne,

  b. dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji:

 • zapewnienie ciągłości dostępu do danych – kopie zapasowe, automatyzacja procesów,
 • zarządzanie hasłami, bezpieczne przechowywanie haseł do zaszyfrowanych zasobów,
 • polityka czystego biurka i czystego monitora,
 • zarządzanie uprawnieniami, w tym możliwością instalacji aplikacji przez pracowników,
 • szyfrowanie zasobów i sprzętu.

2. (CYBER) Bezpieczeństwo firmy audytorskiej w sieci Internet - zagrożenia pochodzące z Internetu: ataki skierowane na pracowników i kierownictwo organizacji

Bezpieczne pozyskiwanie i przechowywanie dowodów badania w postaci elektronicznej.

1. Zasady bezpiecznego pozyskiwania dowodów badania w postaci elektronicznej:

  a. poczta e-mail – ograniczenia i ryzyka wykorzystywania (szyfrowanie, wielkość plików, uzyskiwanie potwierdzenia   dostarczenia/ przeczytania),

  b. sieciowe usługi przekazywania danych (np. [S]FTP),

  c. dyski wirtualne i chmury obliczeniowe.

2. Wykorzystanie bezpiecznych miejsc przechowywania danych (zasoby sieciowe)

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną